Název: K otázce adaptace lexému "blog" v českém a francouzském jazyce
Další názvy: On the question of adaptation of the lexeme blog in Czech and French languages
Autoři: Koláříková, Dagmar
Citace zdrojového dokumentu: KOLÁŘÍKOVÁ, D. K otázce adaptace lexému "blog" v českém a francouzském jazyce. Cizí jazyky, 2020, roč. 64, č. 1, s. 15-24. ISSN 1210-0811.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42428
ISSN: 1210-0811
Klíčová slova: adaptace;blog;čeětina;francouzština;odvozená slova;složená slova
Klíčová slova v dalším jazyce: adaptation;blog;compound words;Czech language;derived words;French language
Abstrakt: Cílem tohoto článku je analyzovat anglicismus „blog“ v českém a francouzském jazyce a ukázat, do jaké míry se tento lexém v obou jazycích adaptoval. V teoretické části je definován pojem adaptace a je zde zdůrazněno, že adaptace výpůjček je komplexní proces, který se vyvíjí na různých jazykových úrovních a závisí na několika faktorech. Hlavním cílem analýzy je vytvořit soupis odvozených a složených slov ze slova blog v češtině a francouzštině, která byla vyhledána ve dvou korpusech Aranea (Araneum Bohemicum III Maximum a Araneum Francogalicum II Maximum).
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this article is to analyze the Anglicism “blog” in the Czech and French languages and show to what degree the term has been adapted in both languages. The purpose of the theoretical framework is to clarify the concept of adaptation. Adaptation of loanwords is a complex process that develops at various language levels and depends on several factors. The main result of the analysis is a list of derived and compound words from the word blog in Czech and French, generated from two Aranea corpora (Araneum Bohemicum III Maximum and Araneum Francogalicum II Maximum).
Práva: Plný text není přístupný.
© Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KRO)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
K otázce adaptace lexému blog v českém a francouzském jazyce.doc132 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42428

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD