Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJakeš, Tomáš
dc.contributor.authorBaťko, Jan
dc.contributor.authorFrank, Filip
dc.date.accessioned2021-01-11T11:00:24Z-
dc.date.available2021-01-11T11:00:24Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationJAKEŠ, T., BAŤKO, J., FRANK, F. LEGO robotics textbook: solutions for creating constructions and manuals. In: INTED 2020 : 14th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2020. s. 4230-4236. ISBN 978-84-09-17939-8, ISSN 2340-1079.cs
dc.identifier.isbn978-84-09-17939-8
dc.identifier.issn2340-1079
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42431
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá učebnicí LEGO robotiky vyvíjené na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Učebnice je zaměřena na podporu rozvoje informatického myšlení u žáků druhého stupně základní školy pomocí stavebnice LEGO Mindstorms EV3. Obsahuje 11 výukových kapitol včetně návodů pro tvorbu konstrukcí a metodických pokynů pro učitele. Učebnice vzniká od roku 2018 a v současné chvíli je publikována její druhá verze určená pro testování na školách. První verze prošla pilotáží a připomínky učitelů z praxe již byly v průběhu minulého roku zapracovány. V tomto příspěvku se zaměříme na proces vytváření robotických konstrukcí použitých v učebnici. Popíšeme východiska a představíme použité modely robotů. Zaměříme se také na problémy, které bylo u konstrukcí nutné řešit a představíme jejich finální provedení. Na závěr představíme možnosti vytváření návodů pro stavbu LEGO robotů a popíšeme výhody a nevýhody dostupných aplikací. V článku také představíme vybrané připomínky učitelů a žáků k robotickým konstrukcím, které jsme obdrželi v první fázi testování učebnice.cs
dc.format7 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherIATED Academyen
dc.relation.ispartofseriesINTED 2020 : 14th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedingsen
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelůmcs
dc.rights© IATED Academyen
dc.subjectrobotikacs
dc.subjectučebnicecs
dc.subjectLEGOcs
dc.subjectdruhý stupeň základní školycs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.titleLEGO robotics textbook: solutions for creating constructions and manualsen
dc.title.alternativeUčebnice LEGO robotiky: východiska pro tvorbu konstrukcí a návodůcs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis article deals with LEGO robotics textbook developed at the Department of Computer Science and Educational Technology, Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen. The textbook is focused on the support of developing computational thinking of pupils in the upper primary school with the help of LEGO Mindstorms EV3 kit. The textbook contains eleven educational units including the manuals how to create the constructions of robots as well as the methodical support for teachers. The textbook has been made since 2018 and currently the second version aimed at testing at schools is being published. The first version of the textbook was verified in education and the comments of the teachers were taken into consideration during the last year. Furthermore, the process and outcomes of creating the robotic constructions used in the textbook are described in this article. Also, the models of robots used in the textbook are introduced. The problems which were necessary to be solved during robot constructions and the final form of robots are mentioned. Then the possibilities of making the manuals for building the LEGO robots are introduced and advantages and disadvantages of available applications are described. In the end some chosen comments of teachers and pupils about the robotics constructions which we received in the first phase of testing the textbook are presented.en
dc.subject.translatedroboticsen
dc.subject.translatedtextbooken
dc.subject.translatedLEGOen
dc.subject.translatedupper primary schoolen
dc.subject.translatedconstructionsen
dc.subject.translatededucationen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number558088804053
dc.identifier.obd43931249
dc.project.IDSGS-2018-019/Výzkum vlivu informačních a komunikačních technologií na vzdělávánícs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KVD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Jakes_Batko_Frank_INTED20.pdf301,17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD