Název: Zefektivnění systému uvolňování pracovišť pro sériovou výrobu
Další názvy: Streamlining of the release workplaces for serial production
Autoři: Jabůrek, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Zídková, Helena
Oponent: Zvoneček, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4246
Klíčová slova: Uvolnění pracovišť;TPM;montážní linka;VDA 6.1;Poka-Yoke;připravenost výroby;sériová výroba;dokumentace
Klíčová slova v dalším jazyce: Release workplace;TPM;assembly line;VDA 6.1;Poka-Yoke;readiness of production;serial production;documentation
Abstrakt: Hlavním cílem této diplomové práce je zefektivnit proces uvolňování pracovišť pro sériovou výrobu. V diplomové práci je popsáno, jak proces uvolnění probíhá a jaké problémy se při něm vyskytují. Hlavním přínosem práce jsou navrhovaná opatření, která mají tyto problémy eliminovat a celý proces zefektivnit.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this thesis is to streamline the process of releasing workplaces for serial production. The thesis describes how the process of being released and what the problems it encountered. The main contribution of the thesis is proposed measures to eliminate these problems and the whole process more efficient.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jaburek_Pavel.pdfPlný text práce5,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jaburek - hodnoceni - DP.PDFPosudek vedoucího práce802,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jaburek - opo - DP.PDFPosudek oponenta práce745,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jaburek - prubeh obhajoby DP.PDFPrůběh obhajoby práce354,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4246

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.