Title: Fučíkovo spektrum Laplaceova operátoru s integrální okrajovou podmínkou a jeho parametrizace
Other Titles: Fučík spectrum of Laplace operator with integral boundary conditions
Authors: Hamáček, Martin
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42508
Keywords: radiální symetrie;nelokální okrajová podmínka;vlastní čísla;fučíkovo spektrum;regulární parametrizace
Keywords in different language: radial symmetry;nonlocal boundary condition;eigenvalue problem;fučík spectrum;regular parametrization
Abstract: Tato práce se zabývá úlohou na vlastní čísla a Fučíkovým spektrem radiálně symetrického Laplaceova operátoru s nelokální (integrální) okrajovou podmínkou v obecné dimenzi $ n $. Nejdříve vyšetříme úlohu na vlastní čísla a odvodíme první větev Fučíkova spektra. Hlavní částí této práce je však regulární parametrizace celého Fučíkova spektra ve třetí dimenzi.
Abstract in different language: This thesis is devoted to studying of an eigenvalue problem of radially symmetric Laplace operator with a nonlocal (integral) boundary condition in general dimension $ n $. In addition, we are interested in describing the so-called Fučík spectrum of the corresponding problem. First, we deal with eigenvalue problem and an analytical description of the first branch of the Fučík spectrum. The main result of our thesis is parametric description of the Fučík spectrum in the third dimension.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hamacekRP.pdfPlný text práce4,76 MBAdobe PDFView/Open
posudky-ORP-hamacek.pdfPosudek oponenta práce556,64 kBAdobe PDFView/Open
zapis-SRZ-hamacek.pdfPrůběh obhajoby práce68,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.