Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHofman, Jiří
dc.contributor.authorČermák, Roman
dc.date.accessioned2021-01-25T11:00:23Z-
dc.date.available2021-01-25T11:00:23Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHOFMAN, J., ČERMÁK, R. ComplexTrans – global land transportation system: the best way ahead for railways and roads is coherent cooperation, not the competition. In: TRA 2020 Transport Research Arena. Helsinki: Travision, 2020. s. 1. ISBN 978-952-311-484-5 , ISSN 2669-8781.cs
dc.identifier.isbn978-952-311-484-5
dc.identifier.issn2669-8781
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42523
dc.description.abstractPozemní doprava již nemůže uspokojit své požadavky. Přeplněné dálnice a města, nebezpečné emise, všudypřítomné dopravní nehody, zpoždění, drahé železnice. Hledá se řešení pro převedení velké části osobní a zejména nákladní dopravy na (vysokorychlostní) železnici a úsilí směřuje k elektromobility, sdílení automobilů, 5G-konektivitě, autonomní jízdě, MaaS-koordinaci dopravy nebo Hyperloopu -typová řešení. Všechna tato řešení však mají další problémy a omezení. Řešení se nehledají tam, kde skutečně existují - ve vzájemném přizpůsobování silničních a železničních vozidel a jejich hluboké spolupráci. Projekt ComplexTrans ukazuje, že pouhé přizpůsobení rozměrů a funkcí silničních a kolejových vozidel může eliminovat (nebo alespoň podstatně snížit) všechny problémy stávající pozemní dopravy. Hlavními rysy systému ComplexTrans jsou dostatečná parkovací místa, snížená hustota provozu uvnitř i vně města, elektromobily s neomezeným dojezdem a levnější než standardní vozy, levnější a cenově dostupné dobíjení baterií, autonomní jízda, samofinancování železniční dopravy doprava, přeprava meziměstské nákladní dopravy na železnici, výměna části kontinentální letecké dopravy a mnoho dalších.cs
dc.format14 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherTravisionen
dc.relation.ispartofseriesTRA 2020 Transport Research Arenaen
dc.rights© Travisionen
dc.subjectglobální pozemní dopravní systémcs
dc.subjectsilniční dopravacs
dc.subjectželezniční dopravacs
dc.subjectdopravní řešenícs
dc.subjectsnížení spotřebycs
dc.subjectsnížení CO2 emisícs
dc.titleComplexTrans – global land transportation system: the best way ahead for railways and roads is coherent cooperation, not the competitionen
dc.title.alternativeComplexTrans - globální pozemní dopravní systém: nejlepší řešení pro budoucnost železniční a silniční dopravy je spolupráce nikoliv konkurencecs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe land-transportation cannot meet its demands anymore. Jammed highways and cities, dangerous emissions, omnipresent traffic accidents, delays, expensive railways. Solutions are being sought to transfer a large part of passenger- and especially freight-traffic to (high-speed) rail and the efforts are shifting towards electromobility, car-sharing, 5G-connectivity, autonomous ride, MaaS-transport-coordination or Hyperloop-type solutions. However, all these solutions have further problems and limitations. Solutions are not sought where they really exist - in the mutual adaptation of the road and rail vehicles and their deep cooperation. The ComplexTrans-project shows that simply adapting dimensions and functions of the road and rail vehicles can eliminate (or at least substantially reduce) all the problems of existing land transport. The main features of the ComplexTrans system are sufficient parking spaces, reduced traffic density inside and outside of the cities, electric-vehicles with unlimited range and cheaper than the standard cars, cheaper and affordable recharging of batteries, autonomous ride, self-financing rail-transport, transfer of intercity freight to rail, replacement of part of the continental air-transport and many others.en
dc.subject.translatedglobal land transportation systemen
dc.subject.translatedroad transporten
dc.subject.translatedrail transporten
dc.subject.translatedtransport solutionsen
dc.subject.translatedconsumption reductionen
dc.subject.translatedCO2 reductionen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43929616
dc.project.IDSGS-2019-001/Komplexní podpora konstruování technických zařízení IV.cs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42523

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD