Název: Among the world’s leaders in forging machines: CKV 17000 DOOSAN Press
Další názvy: Mezi světovou špičkou v oblasti tvářecí techniky s lisem CKV 17000 DOOSAN
Autoři: Čechura, Milan
Kubec, Václav
Citace zdrojového dokumentu: ČECHURA, M., KUBEC, V. Among the world’s leaders in forging machines: CKV 17000 DOOSAN Press. MM Science Journal, 2020, roč. 2020, č. JUN 2020, s. 3900-3904. ISSN 1803-1269.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: MM publishing
Typ dokumentu: článek
article
URI: 2-s2.0-85086226860
http://hdl.handle.net/11025/42524
ISSN: 1803-1269
Klíčová slova: optimalizace;metoda konečných prvků;konstrukce;volné kování;hydraulický lis
Klíčová slova v dalším jazyce: optimization;finite element method;design;free forming;hydraulic press
Abstrakt: V článku je představen v současnosti největší hydraulický lis pro volné kování, který byl vyroben v České republice. Jedná se o lis s maximální silou 170 MN, s pracovním prostorem vysokým 8,5 metru a širokým 9,8 metru. Výsledkem je vždy unikátní stroj, prototyp, dle požadavků zákazníka. Takto velké stroje jsou vždy navrhovány s velkou mírou invence a na základě v podstatě nepřenositelných zkušeností. V článku je popsáno řešení mechanické části, především metody spojování jednotlivých částí do celků, které následně tvoří rám stroje. Toto řešení je založeno na numerických simulacích, které měli za úkol nejen zmapování rozložení napětí, ale také hmotnostní optimalizaci jednotlivých částí, které se se svojí hmotností pohybovali blízko meze vyrobitelnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper presents the largest hydraulic press for open-die forging ever made in the Czech Republic. Its capacity of 170 MN combines with a workspace of 8.5-metre height and 9.8-metre width. In each case, the result is a unique machine, a prototype made to customer requirements. Designing machines of this size always involves a great deal of ingenuity and experience which cannot be taught. The paper describes designs of mechanical parts, namely methods of joining individual parts into structural details which comprise the machine frame. The designs were developed with the use of numerical modelling. The two purposes included finding the stress distribution and perform weight optimization of individual parts. The weights were near manufacturability limits.
Práva: © MM publishing
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KKS)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
mmscience_2020-06_among-the-world-s-leaders-in-forging-machines-ckv-17000-doosan-press.pdf1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42524

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD