Title: Dobývání kriminality: Reflexe viktimizačního šetření v českých sociálně vyloučených lokalitách
Other Titles: Mining for crime: Reflection of victimization survey in Czech socially excluded localities
Authors: Walach, Václav
Kupka, Petr
Lupták, Ľubomír
Hušková, Kateřina
Toušek, Ladislav
Brendzová, Alica
Plachý, Ondřej
Vanková, Klára
Citation: WALACH, V., KUPKA, P., LUPTÁK, Ľ., HUŠKOVÁ, K., TOUŠEK, L., BRENDZOVÁ, A., PLACHÝ, O., VANKOVÁ, K. Dobývání kriminality: Reflexe viktimizačního šetření v českých sociálně vyloučených lokalitách. Studia ethnologica pragensia, 2019, č. 1, s. 44-60. ISSN 2336-6699.
Issue Date: 2019
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42594
ISSN: 2336-6699
Keywords: sociálně vyloučené lokality;viktimizační šetření;viktimizace;kvantitativní výzkum;rozhovory
Keywords in different language: socially excluded localities;victimization survey;victimization;quantitative research;interviewing
Abstract: V tomto článku reflektujeme viktimizační šetření realizované jakou součást výzkumného projektu BRIZOLIT (Bezpečnostní rizika v sociálně sociáně vyloučených lokalit). Našim hlavním cílem je reflektovat metodologické, epistemologické a etické problémy, kteřé se vynořily v průběhu šetření s obyvateli sociálně vyloučených lokalit v období Duben-Srpen 2016. Specificky se pak zaměřujeme na otázky konstrukce výzkumného ojektu, strategie vedení rozhovorů stejně jako validity dat z šetření. Jinými slovy, snažíme se odpovědět na tři základní otázky: "Koho jsme zkoumali? Jak jsme je zkoumali? Jak jsme vyzkoumané zaznamenávali?". Doufáme, že naše odpovědi poskytnou potřebná vodítka pro budoucí výzkumníky čelící podobnným problémům.
Abstract in different language: In the present article, we reflect on the victimization survey conducted as part of the research project BRIZOLIT (Security Risks in Socially Excluded Localities). Our main focus is on the methodological, epistemological and ethical problems which appeared during the survey among inhabitants of the so-called socially excluded localities in April — August 2016. More specifically, we will deal with the issues related to the construction of our research object, interviewing strategies, as well as problems of validity of survey data with regard to the complex processes of victimization in socially excluded localities. In other words, we will try to answer three rather basic questions: „Who did we research? How did we do it? How did we record our findings?“ and hope to provide clues for future researchers facing similar problems
Rights: © Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Appears in Collections:Články / Articles (KSA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Walach_Kupka et al. Dobývání kriminality_44-60.pdf662 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42594

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD