Title: Výzkum rozvoje klíčových kompetencí souvisejících s požadavky čtvrté průmyslové revoluce u vysokoškolských studentů na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni
Other Titles: Research on the Development of Key Competencies Related to the Requirements of the Fourth Industrial Revolution by University Students at the Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen
Authors: Fritzová, Marie
Váně, Jan
Kalvas, František
Citation: FRITZOVÁ, M., VÁNĚ, J., KALVAS, F. Výzkum rozvoje klíčových kompetencí souvisejících s požadavky čtvrté průmyslové revoluce u vysokoškolských studentů na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. AULA (časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku), 2020, roč. 28, č. 1-2, s. 1-23. ISSN 1210-6658.
Issue Date: 2020
Publisher: Centrum pro studium vysokého školství
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42626
ISSN: 1210-6658
Keywords: Průmysl 4.0;Společnost 4.0;klíčové dovednosti a kompetence;studenti FPE ZČU
Keywords in different language: Industry 4.0;Society 4.0;soft skills and competencies;students of the Faculty of Education UWB
Abstract: Hlavním cílem této studie je na základě výzkumného šetření určit, jak studenti FPE vnímají svoji připravenost pro fungování ve Společnosti 4.0. V základním sociologickém šetření jsme se zaměřili na to, jak obecně studenti FPE hodnotí svoji úroveň připravenosti v jednotlivých klíčových kompetencích. Dále pak také na to, jak pracují s jednotlivými aspekty, kterými je Průmysl 4.0 definován. 13 Interním strukturovaným dotazníkem mezi studenty jsme provedli další šetření, které se zabývalo otázkou, jak je na jejich budoucí povolání připravuje FPE a do jaké míry jsou jejich klíčové kompetence na FPE rozvíjeny. Dále pak jaké kompetence studenti sami považují za nejdůležitější pro výkon svého povolání. Dalším dílčím cílem bylo zjistit, jak vnímají připravenost absolventů samotní zaměstnavatelé a zástupci dalších institucí, kteří se k problematice vyjadřovali během diskusních kulatých stolů. Pro lepší přehlednost uvádíme nejprve jednotlivé výsledky ze všech tří částí výzkumu. V závěrečném shrnutí předkládáme pak to nejpodstatnější ze všech tří částí výzkumu.
Abstract in different language: The present study focuses on the phenomenon called Industry 4.0 and on research conducted at the University of West Bohemia in Pilsen, which assesses the readiness of students of the Faculty of Education to function in the so-called Society 4.0. The main research question of the present study therefore is whether the students are being sufficiently prepared for the so-called fourth industrial revolution (commonly referred to as Industry 4.0 - I4.0), and for the associated revolutionary changes in society as such, and whether they perceive their competencies and skills as being properly developed for their future employment as teachers. The study is divided into two parts. In the first part we focus on Industry 4.0 in general and we focus on the presentation of strategic documents in the Czech environment, which comment on phenomenon 4.0. In the second part, we present research in which we focused on how students of the Faculty of Education evaluate their key skills and competencies, which are currently seen as essential to be able to function successfully in the Society 4.0. The research methodologically draws on 1) a sociological survey conducted by the Department of Sociology of the Faculty of Arts, University of West Bohemia, 2) an internal questionnaire conducted at the Faculty of Education, University of West Bohemia and 3) qualitative interviews held during the so-called round tables between secondary school teachers from the Pilsen region, academic staff of the Faculty of Education, University of West Bohemia, and other institutional representatives (so-called stakeholders).
Rights: © Centrum pro studium vysokého školství
Appears in Collections:Články / Articles (KSS)
Články / Articles (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
AULA_Studie_FR_TAČR_2020.pdf267,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42626

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD