Název: Technologies for the nitrogen oxides reduction from flue gas: A review
Další názvy: Technologie k odstranění NOx ze spalin: přehledový článek
Autoři: Gholami, Fatemeh
Tomáš, Martin
Gholami, Zahra
Vakili, Mohammadtaghi
Citace zdrojového dokumentu: GHOLAMI, F., TOMÁŠ, M., GHOLAMI, Z., VAKILI, M. Technologies for the nitrogen oxides reduction from flue gas: A review. Science of the total environment, 2020, roč. 714, č. APR 20 2020. ISSN 0048-9697.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Elsevier
Typ dokumentu: článek
article
URI: 2-s2.0-85078189505
http://hdl.handle.net/11025/42647
ISSN: 0048-9697
Klíčová slova: Znečištění vzduchu;Oxidy dusíku;Odstranění NOx;Po-spalovací metody
Klíčová slova v dalším jazyce: Air pollution;Nitrogen oxides;NOx removal;Post-combustion
Abstrakt: Energie spotřebovaná celosvětovým průmyslem je obvykle získávána z fosilních paliv, jako jsou zemní plyn, benzín, nafta, oleje či uhlí. Jedním z hlavních polutantů vznikající z fosilních paliv jsou oxidy dusíku (NOx) produkované mobilními i stacionárními jednotkami pro výrobu energie. V současnosti je tak kladen důraz na vývoj bezemisních zdrojů energie, které zabrání negativnímu vlivu oxidů dusíku na lidské zdraví a životní prostředí. Odstranění polutantů typu oxidů dusíku může proběhnout během spalování nebo přípravou paliva před vlastním spalováním, ale tyto metody nedosahují vysoké účinnosti (méně než 50% v případě metod při spalování paliva). Pozornost si tak získaly metody odstraňující NOx až po spálení paliva s účinností okolo 80%. Článek popisuje aktuálně využívané metody pro odstranění NOx. Obsahem článku je popis metod, jako jsou selektivní katalytická redukce (s různými druhy redukčního činidla – amoniakem, vodíkem, uhlovodíky a oxidem uhelnatým), selektivní nekatalytická redukce, vlhké promývání, adsorpční metody, metody využívající svazek elektronů, netermální plazma a elektrochemická redukce NOx.
Abstrakt v dalším jazyce: The required energy of the global industry is mostly generated from fossil fuel sources, such as natural gas, gasoline, diesel, oil, and coal. Nitrogen oxides are one of the main air pollutants that are produced from the combustion of fossil fuels in stationary and mobile sources. Development of new technologies to decrease the NOx emission from exhaust gases is essential due to the harmful effect of NOx on the environment and human health. Compared with precombustion and combustion methods (with <50% NOx removal efficiency), the post-combustion methods with higher efficiency (above 80%) have attracted more attention in NOx elimination. This review describes the currently used technologies of NOx abatement. Different available post-combustion methods of NOx removal, including selective catalytic reduction (using different types of reducing reagents, including ammonia, hydrogen, hydrocarbons, and carbon monoxide), selective noncatalytic reduction, wet scrubbing, adsorption, electron beam, nonthermal plasma, and electrochemical reduction of NOx, are discussed.
Práva: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
GHOLAMI_Review-NOx Removal.pdf2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42647

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD