Název: Úprava hrobových jam na raně středověkých pohřebištích a jejich vztah k pohřební výbavě
Další názvy: Editing burial pits in early medieval burials grounds and their relationship to the funeraly equipment
Autoři: Hauser, Jan
Vedoucí práce/školitel: Čapek, Ladislav
Oponent: Schejbalová, Zdeňka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4265
Klíčová slova: databáze;dřevo;faktorá analýza;graf;hrob;kámen;kostrový pohřeb;pohřebiště
Klíčová slova v dalším jazyce: database;wood;factor analysis;graph;burial;stone;skeleton funeral;burial ground
Abstrakt: Cílem této práce je hledat souvislosti ve vnitřní úpravě hrobových jam pomocí formalizovaných metod (faktorová analýza) pro dvě pohřebiště z nichž jedno bylo vybráno v Čechách a jedno na Moravě.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to search relations in the internal structure of burial pits trough formalized methods ( factor analysis) for two early medieval burial grounds one of which is situated in Bohemia and the other one in Moravia were chosen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAR) / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- Jan Hauser.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hauser_Capek VP.pdfPosudek vedoucího práce133,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hauser_Schejbalova OP.pdfPosudek oponenta práce682,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hauser.pdfPrůběh obhajoby práce97,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4265

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.