Title: Aktuální otázky nároků z pracovních úrazů a nemocí z povolání
Other Titles: Current issues of claims from accidents at work and occupational diseases
Authors: Hromada, Miroslav
Citation: HROMADA, M. Aktuální otázky nároků z pracovních úrazů a nemocí z povolání. Soudní rozhledy, 2020, roč. 26, č. 11-12, s. 351-353. ISSN 1211-4405.
Issue Date: 2020
Publisher: C. H. Beck
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42690
ISSN: 1211-4405
Keywords: nemoc z povolání;pracovní úraz;COVID-19
Keywords in different language: accidents at work;occupational diseases;COVID-19
Abstract: Článek se zabývá aktuálními otázkami, s nimiž se dnes potýká právní praxe v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Provádí jednak rozbor nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu, které definuje vztah občanského zákoníku a zákoníku práce. Dále se zabývá otázkou, zda lze onemocnění zaměstnance nemocí COVID-19 považovat za nemoc z povolání.
Abstract in different language: The article deals with current issues in the field of compensation for accidents at work and occupational diseases. On the one hand, it analyzes the recent decision of the Supreme Court, which defines the relationship between the Civil Code and the Labor Code. It also addresses the question of whether an employee's illness with COVID-19 can be considered an occupational disease.
Rights: Plný text není přístupný.
© C. H. Beck
Appears in Collections:Články / Articles (KPP)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42690

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD