Title: Diarization Based on Identification with X-Vectors
Other Titles: Diarizace založená na identifikaci pomocí x-vektorů
Authors: Zajíc, Zbyněk
Psutka, Josef
Müller, Luděk
Citation: ZAJÍC, Z., PSUTKA, J., MÜLLER, L. Diarization Based on Identification with X-Vectors. In: Speech and Computer, 22nd International Conference, SPECOM 2019, St. Petersburg, Russia, October 7-9,2020, Proceedings. Cham: Springer, 2020. s. 667-678. ISBN 978-3-030-60275-8, ISSN 0302-9743.
Issue Date: 2020
Publisher: Springer
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85092921730
http://hdl.handle.net/11025/42726
ISBN: 978-3-030-60275-8
ISSN: 0302-9743
Keywords: diarizace, identifikace, x-vektor, automatické rozpoznávání řeči
Keywords in different language: Diarization, Identification, X-vector, Automatic speech recognition
Abstract: V tomto článku popisujeme diarizaci mono telefonních dat z Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český. Náš navrhovaný přístup k diarizaci využívá informace o identitě jednoho z účastníků hovoru. V klasickém přístupu k diarizaci nahrazujeme shlukování x-vektorů identifikací řečníka.
Abstract in different language: In this paper, we describe a diarization of mono channel telephone recordings from The Language Consulting Center providing the Czech language consultancy service. In our proposed approach to a diarization, we use information about the known identity of one speaker (the language counsellor) acquired from the text transcription at the beginning of the conversation. In the state-of-the-art diarization based on the x-vectors clustering, we replace the clustering step by the identification of each segment of the recording against the counsellor’s identity x-vector and the general x-vector model that represents the client. Our proposed diarization without resegmentation step can be used as an online approach. Because of the uniqueness of our data, we compare our results with the Kaldi diarization as the baseline system.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (NTIS)
Preprinty / Preprints (KKY)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD