Název: Doklady hrobové výbavy z novověkého pohřebiště u kostela Sv. Máří Magdaleny v Plzni.
Další názvy: Evidence of burial inventory from modern age graveyard at the St. Mary Magdalene church in Pilsen.
Autoři: Stehlíková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Orna, Jiří
Oponent: Omelka, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4273
Klíčová slova: devocionálie;hrobová výbava;baroko;pohřební ritus
Klíčová slova v dalším jazyce: devotional objects;burial inventory;baroque;funeral rite
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o nálezech hrobové výbavy ze hřbitova při kostele sv. Máří Magdaleny. V práci je uveden přehled vyobrazených výjevů a světců, soupis artefaktů, možná chronologie, analogie a interpretace.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the findings of burial inventory from a graveyard at St. Mary Magdalene church. The thesis provides an overview of the depicted scenes and the saints, list of artifacts, perhaps chronology, analogy and interpretation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp- Barbora Stehlikova.pdfPlný text práce11,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stehlikova_Orna VP.pdfPosudek vedoucího práce664,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stehlikova-Omelka OP.pdfPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stehlikova.pdfPrůběh obhajoby práce133,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4273

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.