Název: Testování psychometrických vlastností výzkumného nástroje pro zjišťování úrovně znalostí žáků o členovcích v rámci ekologického a systematického přístupu na vybraných školách
Autoři: Štrachová, Markéta
Citace zdrojového dokumentu: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2020, č. 2, s. 39-46.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2020/Arnika_2020_2_3-Strachova-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42740
ISSN: 1804-8366
Klíčová slova: didaktický test;členovci;ekologický přístup;systematický přístup;znalosti;psychometrické vlastnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: didactic test;arthropods;ecological approach;systematic approach;knowledge;psychometric properties
Abstrakt: Příspěvek prezentuje zkušenosti se sestavováním didaktického testu tak, aby poskytl přehled o znalostech žáků 2. stupně se zohledněním rozdílného přístupu k výuce přírodopisu. Jsou zde popsány psychometrické vlastnosti výzkumného nástroje: reliabilita, validita, citlivost položek a hodnota obtížnosti. Pilotní testování analytického nástroje bylo provedeno u žáků 6., 7. a 8. ročníků na začátku školního roku (2019/2020). Použitelnost pilotního didaktického testu byla ověřena na třech základních školách a jednom nižším gymnáziu, celkem na 342 respondentech z Prahy a Středočeského kraje. Cílem bylo ověření uspořádání obsahu analytického nástroje a ověření psychometrických vlastností v rámci ročníků. Reliabilita a validita byla prokázána. Reliabilita nástroje ve všech testovaných ročnících dosahovala přijatelných hodnot v rozpětí 0,6–0,8. Tato hodnota téměř odpovídá ideálním hodnotám korelačního koeficientu (0,8–1,0). Výsledky pilotního měření ukázaly, že autorský výzkumný nástroj obsahoval 3 obtížné úlohy, které byly náročné pro všechny respondenty v obou přístupech. V rámci jednotlivých ročníků vyplynulo, že autorský výzkumný nástroj byl obtížnější pro žáky, při jejichž výuce je uplatněn systematický přístup, než pro žáky, kteří se učí podle přístupu ekologického. Výrazné rozdíly ve znalostech o členovcích vykazovali žáci 7. a 8. ročníků. Na základě výsledků získaných z pilotního šetření bude navržený výzkumný nástroj verifikován a podroben úpravám úloh tak, aby mohl posloužit ke srovnání efektivity výuky o členovcích při použití ekologického a systematického přírodopisu na vybraných školách.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2020)
Číslo 2 (2020)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Arnika_2020_2_3-Strachova-web.pdfPlný text1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42740

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.