Název: Člověk a jeho svět: Analýza vývoje učiva o bezobratlých živočiších v primární škole
Autoři: Podroužek, Ladislav
Šafránková, Dagmar
Citace zdrojového dokumentu: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2020, č. 2, s. 47-55.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Typ dokumentu: article
článek
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2020/Arnika_2020_2_4-Podrouzek-Safrankova-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42741
ISSN: 1804-8366
Klíčová slova: kurikulární dokumenty;obsah;rozsah a koncipování učiva přírodovědy;primární škola
Klíčová slova v dalším jazyce: curricular documents;content;scope and design of science curriculum;primary school
Abstrakt: Příspěvek dokumentuje vývoj a koncipování vybraného obsahu učiva přírodovědy. Analyzuje jednotlivé školní dokumenty od počátku minulého století až po současný kurikulární dokument, kterým je Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s důrazem na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Práce se zaměřuje na stručnou revizi školních vzdělávacích programů se záměrem podpořit práci vyučujících při tvorbě tematických plánů.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KPG)
Číslo 2 (2020)
Číslo 2 (2020)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Arnika_2020_2_4-Podrouzek-Safrankova-web.pdfPlný text244,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42741

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.