Title: Protikorozní povrchová ochrana oceli C45 kompozitním laserovým návarem na bázi měď-čedič
Other Titles: Corrosion resistence of C45 steel by copper-basalt composite laser clads
Authors: Bartoň Klufová, Pavla
Kříž, Antonín
Tittel, Jan
Doležalová, Kamila
Citation: BARTOŇ KLUFOVÁ, P., KŘÍŽ, A., TITTEL, J., DOLEŽALOVÁ, K. Protikorozní povrchová ochrana oceli C45 kompozitním laserovým návarem na bázi měď-čedič. Jaderná energie, 2020, roč. 2020, č. 09/2020, s. 132-134. ISSN 2694-9024.
Issue Date: 2020
Publisher: Centrum výzkumu Řež
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42774
ISSN: 2694-9024
Keywords: Laserový návar;kompozitní materiál;měď;čedič;korozní odolnost
Keywords in different language: Laser clads;composite;copper;basalt;corrosion resistance
Abstract: Příspěvek je zaměřen na hodnocení korozní odolnosti povrchové úpravy měď-čedičovým kompozitním laserovým návarem. V rámci experimentu byl jako podklad použit plech z oceli C45 o tloušťce 20 mm. Přídavným materiálem byla směs přídavných prášků Oerlikon METCO 55 (měď o vysoké čistotě) a čedičový prach. Z přídavných prášků byly následně připraveny 2 druhy směsí obsahující 10 a 15 hmotnostních % čediče v měděném prášku Oerlikon METCO 55. Korozní odolnost systému ocel-kompozitní laserový návar byla měřena s využitím potenciodynamické korozní zkoušky.
Abstract in different language: The present contribution explores the corrosion resistance of a composite copper-basalt laser clads. The substrate was a C45 steel sheet 20 mm in thickness. The filler materials were two mixtures of Oerlikon METCO 55 powder (high-purity copper) and basalt dust. These two constituents wer used for preparing mixtures containing 10 and 15 weight percent of basalt in Oerlikon METCO 55 copper powder. The corrosion resistance of the system comprising steel and composite laser cladding was tested using potenciodynamic corrosion test.
Rights: Plný text není přístupný.
© Centrum výzkumu Řež
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
Články / Articles (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Klufova_Jaderna_energie.pdf3,92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42774

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD