Title: A conscious and proper matriculation oath as the first step to avoid plagiarism
Other Titles: Vědomý a správný imatrikulační slib jako první krok k předcházení plagiátorství
Authors: Wagnerová, Lada
Citation: WAGNEROVÁ, L. A conscious and proper matriculation oath as the first step to avoid plagiarism. In: GETL - Proceedings of 2020. Zagreb: Inovation Institute, 2020. s. 53-57. ISSN 2584-4156.
Issue Date: 2020
Publisher: Inovation Institute
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42819
ISSN: 2584-4156
Keywords: ceremonie;zkryté kurikulum;imatrikulační slib;univerzita
Keywords in different language: ceremonies;hidden curriculum;matriculation oath;university
Abstract: Imatrikulační slib musí je a být prvním a jasným, vědomým krokem vyjadřujícím příslušnost k akademické komunitě a zároveň vyjádřením principů zkrytého kurikula, které se realilzuje prostřednictvím ustálených rituálů a ceremonií Na rozdíl od morálky a práva jsou obřady (jako součást akademické etikety) vnímány jako méně závazné a vážné, což je pro někoho přijatelnější. V současné době některé fakulty začínají propojovat beanii studentů s imatrikulací právě proto, aby zlepšily přijetí ze strany studentů a zvýšily zapojení studentů prvního ročníku a lepší zapojení do akademické komunity.
Abstract in different language: The matriculation oath is and should be the first and clearly conscious step towards belonging to the academic society and expressing the principles of the hidden curriculum of higher education, because it can be realized through rituals and small ceremonies. Unlike morality and law, ceremonies (as part of academic etiquette) are perceived as less binding and serious, making them more acceptable to some. At present, some faculties are starting to link student beania with matriculation precisely to improve student acceptance and to increase the engagement of first-year students and better involvement in the academic community.
Rights: Plný text není přístupný.
© Inovation Institute
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
GETL_Conference_Proceedings_2020.pdf800,34 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42819

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD