Title: Archeologie zaniklého dolu z 19.stol: Nedestruktivní výzkum dolu Mayrau v Kladně
Other Titles: The archaeological survey of an abandoned mine from the 19th century: Non-destructive survey of the Mayrau mine in the town of Kladno
Authors: Větrovec, Vojtěch
Advisor: Vařeka, Pavel
Referee: Matoušek, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4283
Keywords: industriální archeologie;uhelný důl;kotelna;Kladno;archeologie;zaniklý důl;průmysl;industrializace;průmyslová revoluce;Česká republika
Keywords in different language: industrial archaeology;industry;archaeology;coal mine;defunct mine;industrialization;industrial revolution;Kladno;Czech republic
Abstract: Práce se věnuje zahraničním výzkumům na téma industriální archeologie, Velká Británie, USA, Kanada a Austrálie. Také vývoji industriální archeologie jako oboru. Dále se věnuje vlastnímu výzkumu v oblasti industriální archeologie v České republice. A to zaniklému dolu ve Vinařicích u Kladna, jeho historickému kontextu a jeho archeologickým transformacím. Vlastní výzkum se soustředí na modelový objekt zaniklé kotelny.
Abstract in different language: The project looks into research in industrial archaeology in Great Britain, USA, Canada and Australia. As it does into the developement of industrial archaeology as an independent scientific field. Further it pursues own research in the field of industrial archaeology in Czech Republic. Which is an abandoned mine in Vinařice near Kladno. It looks into the historical context and archeological transformations of this mine. This particular survey concentrates on the exemplary object of a defunct steamhouse.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vetrovec - Bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce73,96 MBAdobe PDFView/Open
Vetrovec_Vareka VP.pdfPosudek vedoucího práce614,53 kBAdobe PDFView/Open
Vetrovec_Matousek OP.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Vetrovec.pdfPrůběh obhajoby práce102,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4283

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.