Název: Archeologie zaniklého dolu z 19.stol: Nedestruktivní výzkum dolu Mayrau v Kladně
Další názvy: The archaeological survey of an abandoned mine from the 19th century: Non-destructive survey of the Mayrau mine in the town of Kladno
Autoři: Větrovec, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Vařeka, Pavel
Oponent: Matoušek, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4283
Klíčová slova: industriální archeologie;uhelný důl;kotelna;Kladno;archeologie;zaniklý důl;průmysl;industrializace;průmyslová revoluce;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: industrial archaeology;industry;archaeology;coal mine;defunct mine;industrialization;industrial revolution;Kladno;Czech republic
Abstrakt: Práce se věnuje zahraničním výzkumům na téma industriální archeologie, Velká Británie, USA, Kanada a Austrálie. Také vývoji industriální archeologie jako oboru. Dále se věnuje vlastnímu výzkumu v oblasti industriální archeologie v České republice. A to zaniklému dolu ve Vinařicích u Kladna, jeho historickému kontextu a jeho archeologickým transformacím. Vlastní výzkum se soustředí na modelový objekt zaniklé kotelny.
Abstrakt v dalším jazyce: The project looks into research in industrial archaeology in Great Britain, USA, Canada and Australia. As it does into the developement of industrial archaeology as an independent scientific field. Further it pursues own research in the field of industrial archaeology in Czech Republic. Which is an abandoned mine in Vinařice near Kladno. It looks into the historical context and archeological transformations of this mine. This particular survey concentrates on the exemplary object of a defunct steamhouse.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vetrovec - Bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce73,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vetrovec_Vareka VP.pdfPosudek vedoucího práce614,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vetrovec_Matousek OP.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vetrovec.pdfPrůběh obhajoby práce102,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4283

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.