Title: Pichlové z Pichelberka a sourozenecký spor o dědictví
Other Titles: The Family Pichl of Pichelberk and sibling dispute over inheritance
Authors: Kilián, Jan
Citation: KILIÁN, J. Pichlové z Pichelberka a sourozenecký spor o dědictví. Bohemiae Occidentalis Historica, 2020, č. 1, s. 5-22. ISSN 2336-7547.
Issue Date: 2020
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42844
ISSN: 2336-7547
Keywords: Čechy;raný novověk;Pichlové z Pichelberka;šlechta;dědické spory
Keywords in different language: Bohemia;early modern time;Pichl of Pichelberk;nobility;dispute over Inheritance
Abstract: První část studie se zabývá původem rodu Pichlů z Pichelberka, osudy jeho členů a vývojem jejich skromné ​​majetkové domény. Druhá část je popisem a analýzou jejich sourozeneckého sporu o dědictví mezi jedním bratrem a pěti sestrami kolem roku 1615, který způsobil vznik dvou antagonistických skupin a naprosté rozpolcení nejbližších příbuzných.
Abstract in different language: The first part of the study deals with the origin of the family Pichl of Pichelberk, the fate of its members and the development of their modest property domain. Part two is a description and analysis of their sibling dispute over the inheritance between one brother and five sisters around 1615, that caused the formation of two antagonist groups and a complete separation between the closest relatives.
Rights: Plný text není přístupný.
© viaCentrum
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
BOH 01_2020.pdf9,72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD