Název: Paměti Michela Stüelera (1629–1649) jako zdroj pro historické i jiné vědní disciplíny
Autoři: Kilián, Jan
Citace zdrojového dokumentu: Bohemiae occidentalis historica: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. 2019, roč. 5, č. 1.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://old.fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/khi/Dokumenty/BOH/BOH_1_2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42858
ISSN: 2336-7547
Klíčová slova: Michel Stüeler;Krupka;Třicetiletá válka;memoáry;vědecké disciplíny
Klíčová slova v dalším jazyce: Michel Stüeler;Krupka;Thirty Years’ War;memoirs;ccientific disciplines
Abstrakt v dalším jazyce: Recently, for the fi rst time ever, it has been published to the full extent the memoirs of Michel Stüeler, the burgher of Krupka, from the peak period of the Thirty Years‘ War. The fi elds in which they can fi nd their application are the entire crowd – mining and metallurgy, military history, agriculture (including fruit growing, viticulture or vegetable growing), hunting, medicine (recorded diseases, their course and duration of treatment), psychology and psychoanalysis, including sexology, literature (reading, book purchases), German studies, historical demography, historical geography and toponomastics, folklore, as well as paleometeorology and the history of forensic science. The whole work is literally a well for learning the history of mentalities, everyday life and culture in a small town during the Thirty Years‘ War.
Práva: © viaCentrum
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KHI)
Číslo 1 (2019)
Číslo 1 (2019)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BOH_1_2019-65-80.pdfPlný text1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42858

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.