Title: Výdaje českých královských měst na stavovské povstání: Sušice 1618–1619
Authors: Lhoták, Jan
Citation: Bohemiae occidentalis historica: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. 2019, roč. 5, č. 2.
Issue Date: 2019
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://old.fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/khi/Dokumenty/BOH/BOH_2_2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42878
ISSN: 2336-7547
Keywords: Třicetiletá válka;Česká vzpoura;Sušice;městská ekonomika
Keywords in different language: Thirty Years’ War;Bohemian revolt;Sušice;town economy
Abstract in different language: This paper uses the example of a specific town to look at ways to calculate the costs related to the Bohemian Revolt of 1618–1620 can be cal culated. Basic information is first summarised, and an analysis is then given using the example of the Royal Town of Sušice, facilitated by a preserved list of expenditure on looking after soldiers from 1618–1619.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BOH_2_2019-65-86.pdfPlný text1,05 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42878

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.