Title: Encefalizace a velikost mozku u neandertálců - Odhad variability velikostních rozměrů hlavy novorozence u neadertálského člověka metodou DeSilva & Lesnik (2008).
Other Titles: Encephalization and brain size of Neanderthals - Estimation of neonatal head size variability of Neaderthals by method DeSilva & Lesnik (2008)
Authors: Tůma, Petr
Advisor: Brůžek, Jaroslav
Referee: Velemínský, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4289
Keywords: neandertálci;velikost mozku;novorozenec;encefalizace;regrese
Keywords in different language: neanderthals;brain size;newborn;encephalization;regression
Abstract: Ve fosilním záznamu evoluce chybí zástupci nejranějších fází ontogeneze. Při studiu encefalizace je tak třeba využít i nepřímých možností studia velikosti mozku. Jedním z těchto přístupů je modelování velikosti mozku novorozence na základě velikosti mozku dospělých jedinců. V této práci využíváme metody DeSilva a Lesnik (2008) pro odhad velikosti mozku novorozence z fosilního záznamu dospělých jedinců a aplikujeme jí na odhad velikosti mozku novorozence neandertálců a jeho srovnání s velikostí mozku novorozence moderního člověka. Po revizi regresních rovnic DeSilvy a Lesnikové, které neposkytují adekvátní odhad velikosti mozku novorozence, navrhujeme vlastní regresní modely. Tyto nové predikční rovnice jsme pak použili na odhad velikosti mozku novorozenců moderního člověka a neandertálců. Podle našich odhadů se velikost mozku moderního člověka při narození pohybuje v intervalu 394 cm3 až 396 cm3 a u neandertálců 408 cm3 až 410 cm3. Na základě provedených testů se pak přikláníme k hypotéze, že se variační šíře velikosti mozku v době porodu u neandertálců a moderních lidí silně překrývají a signifikantně neliší (p = 0,064). Naše výsledky jsou konzistentní s odhady velikosti mozku novorozenců neandertálců z 3D rekonstrukcí CT scanů fosilních nálezů Le Moustiér a Mezmaiskaya.
Abstract in different language: In the fossil record, there is a lack of evidence about the earliest ontogenetic stages in our ancestor species. While the direct reconstruction of neonatal brain size from fossil newborns is impossible due their absence in the record, it is possible to estimate the neonatal brain size from adult specimens using regression models. In this work, we are using regression method proposed by DeSilva and Lesnik (2008) for the estimation of neonatal brain size from fossil adult specimens. We use this method to estimate the brain size of Neanderthal newborns in comparison with the brain size of anatomically modern humans. After revision of DeSilva and Lesnik´s models, we are proposing new, more reliable regression models. Using the new regression models, we estimate the mean neanderthal newborn brain size in the statistical error range of 408 cc to 410 cc (model 8: 408.2 cc ? 41.2 cc; model 9: 409.6 cc ? 41.4 cc) with comparison to neonatal brain size of modern humans in a range of 394 cc to 396 cc (model 8: 394.1 cc ? 39.9 cc; model 9: 395.4 cc ? 40.2 cc). We then tested the differences with no significance (t-test, p=0.064). We also compared the obtained estimations of neanderthal neonatal brain size with 3D, CT based reconstructions of known fossil neanderthal newborns ? Le Moustier 2 (Gunz et al., 2012) and Mezmaiskaya (Gunz et al., 2012; Ponce de Léon et al., 2008). Brain size estimates of these specimens from virtual reconstructions and our estimates from regression models are consistent.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tuma_P_2012.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Petr_Tuma.pdfPosudek vedoucího práce156,21 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Petr_Tuma.pdfPosudek oponenta práce156,21 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Petr_Tuma.pdfPrůběh obhajoby práce156,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4289

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.