Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBrůžek, Jaroslavcs
dc.contributor.authorTůma, Petrcs
dc.contributor.refereeVelemínský, Petrcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:39:40Z
dc.date.available2010-06-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:39:40Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-04-23cs
dc.identifier39448cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4289
dc.description.abstractVe fosilním záznamu evoluce chybí zástupci nejranějších fází ontogeneze. Při studiu encefalizace je tak třeba využít i nepřímých možností studia velikosti mozku. Jedním z těchto přístupů je modelování velikosti mozku novorozence na základě velikosti mozku dospělých jedinců. V této práci využíváme metody DeSilva a Lesnik (2008) pro odhad velikosti mozku novorozence z fosilního záznamu dospělých jedinců a aplikujeme jí na odhad velikosti mozku novorozence neandertálců a jeho srovnání s velikostí mozku novorozence moderního člověka. Po revizi regresních rovnic DeSilvy a Lesnikové, které neposkytují adekvátní odhad velikosti mozku novorozence, navrhujeme vlastní regresní modely. Tyto nové predikční rovnice jsme pak použili na odhad velikosti mozku novorozenců moderního člověka a neandertálců. Podle našich odhadů se velikost mozku moderního člověka při narození pohybuje v intervalu 394 cm3 až 396 cm3 a u neandertálců 408 cm3 až 410 cm3. Na základě provedených testů se pak přikláníme k hypotéze, že se variační šíře velikosti mozku v době porodu u neandertálců a moderních lidí silně překrývají a signifikantně neliší (p = 0,064). Naše výsledky jsou konzistentní s odhady velikosti mozku novorozenců neandertálců z 3D rekonstrukcí CT scanů fosilních nálezů Le Moustiér a Mezmaiskaya.cs
dc.format88 s (111 940 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectneandertálcics
dc.subjectvelikost mozkucs
dc.subjectnovorozeneccs
dc.subjectencefalizacecs
dc.subjectregresecs
dc.titleEncefalizace a velikost mozku u neandertálců - Odhad variability velikostních rozměrů hlavy novorozence u neadertálského člověka metodou DeSilva & Lesnik (2008).cs
dc.title.alternativeEncephalization and brain size of Neanderthals - Estimation of neonatal head size variability of Neaderthals by method DeSilva & Lesnik (2008)en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedIn the fossil record, there is a lack of evidence about the earliest ontogenetic stages in our ancestor species. While the direct reconstruction of neonatal brain size from fossil newborns is impossible due their absence in the record, it is possible to estimate the neonatal brain size from adult specimens using regression models. In this work, we are using regression method proposed by DeSilva and Lesnik (2008) for the estimation of neonatal brain size from fossil adult specimens. We use this method to estimate the brain size of Neanderthal newborns in comparison with the brain size of anatomically modern humans. After revision of DeSilva and Lesnik´s models, we are proposing new, more reliable regression models. Using the new regression models, we estimate the mean neanderthal newborn brain size in the statistical error range of 408 cc to 410 cc (model 8: 408.2 cc ? 41.2 cc; model 9: 409.6 cc ? 41.4 cc) with comparison to neonatal brain size of modern humans in a range of 394 cc to 396 cc (model 8: 394.1 cc ? 39.9 cc; model 9: 395.4 cc ? 40.2 cc). We then tested the differences with no significance (t-test, p=0.064). We also compared the obtained estimations of neanderthal neonatal brain size with 3D, CT based reconstructions of known fossil neanderthal newborns ? Le Moustier 2 (Gunz et al., 2012) and Mezmaiskaya (Gunz et al., 2012; Ponce de Léon et al., 2008). Brain size estimates of these specimens from virtual reconstructions and our estimates from regression models are consistent.en
dc.subject.translatedneanderthalsen
dc.subject.translatedbrain sizeen
dc.subject.translatednewbornen
dc.subject.translatedencephalizationen
dc.subject.translatedregressionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tuma_P_2012.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Petr_Tuma.pdfPosudek vedoucího práce156,21 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Petr_Tuma.pdfPosudek oponenta práce156,21 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Petr_Tuma.pdfPrůběh obhajoby práce156,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4289

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.