Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGholami, Zahra
dc.contributor.authorLuo, Guohua
dc.contributor.authorGholami, Fatemeh
dc.contributor.authorYang, Fan
dc.date.accessioned2021-03-15T11:00:26Z-
dc.date.available2021-03-15T11:00:26Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationGHOLAMI, Z. LUO, G. GHOLAMI, F. YANG, F.Recent advances in selective catalytic reduction of NOx by carbon monoxide for flue gas cleaning process: a review. Catalysis reviews-science and engineering, 2020, roč. 63, č. 1, s. 68-119. ISSN 0161-4940.cs
dc.identifier.issn0161-4940
dc.identifier.uri2-s2.0-85083680065
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42916
dc.description.abstractZásadním problémem současnosti je eliminace emisí NOx do atmosféry, protože tyto látky mohou způsobovat závažné problémy, a to jak ekologické tak zdravotní. Odstranění NOx ze spalin je obvykle realizováno několika metodami, mezi nimi se jako perspektivní a účinná jeví selektivní katalytická redukce. Redukce NOx oxidem uhelnatým (CO-SCR) se nabízí jako levné a jednoduché řešení pro stacionární i mobilní zdroje emisí. Tento článek podává přehled o jednotlivých typech katalytického materiálu včetně katalytického materiálu na bázi kovových oxidů a diskutuje jejich účinnost pro redukci NOx oxidem uhelnatým. Článek uvádí výsledky experimentálního výzkumu mnoha skupin tak, aby čtenář porozuměl celkové situaci na pole redukce NOx metodou CO-SCR. Dále je také diskutována účinnost katalytické redukce v případě, že je ve spalinách obsažen kyslík, vodní pára, oxid siřičitý, což jsou látky ve spalinách běžně přítomné. Článek též předkládá reakční mechanismus pro metodu CO-SCR.cs
dc.format52 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherBellwether Publishingen
dc.relation.ispartofseriesCatalysis Reviews-science And Engineeringen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Bellwether Publishingen
dc.subjectCO-SCRcs
dc.subjectoxidy dusíkucs
dc.subjectoxid uhelnatýcs
dc.subjectspalinycs
dc.subjectekologický katalytický materiálcs
dc.subjectreakční mechanismuscs
dc.titleRecent advances in selective catalytic reduction of NOx by carbon monoxide for flue gas cleaning process: a reviewen
dc.title.alternativeSoučasné pokroky v selektivní katalytické redukci NOx oxidem uhelnatým pro účely čištění spalin: přehledový článekcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIt is crucial to control NOx emission into the atmosphere because it can make several harmful health and environmental effects. Many techniques are available for NOx reduction, and among them, selective catalytic reduction (SCR) is one of the most efficient techniques for NOx removal in flue gas cleaning process. The reduction of NOx by CO offers a simple and low-cost technology for reducing NOx emissions from mobile or stationary sources. In this review, NOx emission, different NOx control technologies, and the challenges for the SCR process are studied. This paper reviews various types of catalysts, including supported and unsupported metal oxide catalysts as efficient catalysts for NOx reduction by CO. The reported experimental researches are analyzed to make an overview of the NOx reduction through CO-SCR process. Moreover, catalytic performances in the presence of oxygen, water steam, and sulfur dioxide, which usually exist in exhaust gases produced in thecombustion process, are discussed. Moreover, this paper reviews the possible reaction mechanisms for the CO–SCR.en
dc.subject.translatedCO–SCRen
dc.subject.translatednitrogen oxideen
dc.subject.translatedcarbon monoxideen
dc.subject.translatedflue gasen
dc.subject.translatedenvironmental Catalysisen
dc.subject.translatedreaction mechanismen
dc.identifier.doi10.1080/01614940.2020.1753972
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number527304400001
dc.identifier.obd43930024
dc.project.IDLO1402/CENTEM+cs
Appears in Collections:Články / Articles
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD