Název: RETIS - Real-Time Sensitive Wireless Communication Solution for Industrial Control Applications
Další názvy: RETIS - Bezdrátové komunikační řešení pro rychlé průmyslové aplikace reálného času
Autoři: Čečil, Roman
Šetka, Vlastimil
Tolar, David
Sikora, Axel
Citace zdrojového dokumentu: ČEČIL, R. ŠETKA, V. TOLAR, D. SIKORA, A.RETIS - Real-Time Sensitive Wireless Communication Solution for Industrial Control Applications. In: IDAACS-SWS 2020 - 5th IEEE International Symposium on Smart and Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, Proceedings. New York: IEEE, Inc., 2020. s. nestránkováno. ISBN 978-1-72819-960-3.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: IEEE, Inc.
Typ dokumentu: postprint
postprint
URI: 2-s2.0-85099789882
http://hdl.handle.net/11025/42934
ISBN: 978-1-72819-960-3
Klíčová slova: RETIS;URLLC;MIMO;TFDMA;bezdrátové komunikace s nízkou latencí;průmyslové bezdrátové komunikace;bezdrátová zpětná vazba;automatické řízení;řízení rychlých procesů
Klíčová slova v dalším jazyce: RETIS;URLLC;MIMO;TFDMA;low latency wireless communication;industrial wireless communication;wireless feedback;automatic control;fast system control
Abstrakt: Vysoce spolehlivé komunikace s nízkou latencí (Ultra-Reliable Low Latency Communications, URLLC) byly vždy důležitou součástí mnoha průmyslových aplikací. Článek představuje nové bezdrátové řešení URLLC s názvem RETIS, které je vhodné pro aplikace průmyslové automatizace a řízení rychlých procesů, kde je nutná vysoká rychlost výměny dat, nízká latence a vysoká pravidelnost vzorkování a doručení dat (low jitter). V článku je popsán komunikační protokol a hardwarová struktura síťových uzlů použitých pro implementaci popsané funkcionality. V představeném řešení je použito mnoho principů umožňujících rychlé a spolehlivé bezdrátové přenosy - krátký časový interval přenosu (TTI), časově dělený vícenásobný přístup (TDMA), MIMO, volitelný duplikovaný přenos dat, dopředná korekce chyb (FEC), potvrzovací mechanismus (ACK). Předběžné testy ukazují, že lze dosáhnout spolehlivé end-to-end latence až 350 µs a frekvence výměny paketů až 4 kHz (při použití čtyřnásobného MIMO a standardu IEEE 802.15.4 PHY při 250 kbit / s).
Abstrakt v dalším jazyce: Ultra-Reliable Low Latency Communications (URLLC) has been always a vital component of many industrial applications. The paper proposes a new wireless URLLC solution called RETIS, which is suitable for factory automation and fast process control applications, where low latency, low jitter, and high data exchange rates are mandatory. In the paper, we describe the communication protocol as well as the hardware structure of the network nodes for implementing the required functionality. Many techniques enabling fast, reliable wireless transmissions are used – short Transmission Time Interval (TTI), Time-Division Multiple Access (TDMA), MIMO, optional duplicated data transfer, Forward Error Correction (FEC), ACK mechanism. Preliminary tests show that reliable end-to-end latency down to 350 µs and packet exchange rate up to 4 kHz can be reached (using quadruple MIMO and standard IEEE 802.15.4 PHY at 250 kbit/s).
Práva: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Vyskytuje se v kolekcích:Postprinty / Postprints (KKY)
Postprinty / Postprints (NTIS)
OBDPoužijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42934

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD