Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorČečil, Roman
dc.contributor.authorŠetka, Vlastimil
dc.contributor.authorTolar, David
dc.contributor.authorSikora, Axel
dc.date.accessioned2021-03-15T11:00:28Z-
dc.date.available2021-03-15T11:00:28Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationČEČIL, R. ŠETKA, V. TOLAR, D. SIKORA, A.RETIS - Real-Time Sensitive Wireless Communication Solution for Industrial Control Applications. In: IDAACS-SWS 2020 - 5th IEEE International Symposium on Smart and Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, Proceedings. New York: IEEE, Inc., 2020. s. nestránkováno. ISBN 978-1-72819-960-3.cs
dc.identifier.isbn978-1-72819-960-3
dc.identifier.uri2-s2.0-85099789882
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42934
dc.description.abstractVysoce spolehlivé komunikace s nízkou latencí (Ultra-Reliable Low Latency Communications, URLLC) byly vždy důležitou součástí mnoha průmyslových aplikací. Článek představuje nové bezdrátové řešení URLLC s názvem RETIS, které je vhodné pro aplikace průmyslové automatizace a řízení rychlých procesů, kde je nutná vysoká rychlost výměny dat, nízká latence a vysoká pravidelnost vzorkování a doručení dat (low jitter). V článku je popsán komunikační protokol a hardwarová struktura síťových uzlů použitých pro implementaci popsané funkcionality. V představeném řešení je použito mnoho principů umožňujících rychlé a spolehlivé bezdrátové přenosy - krátký časový interval přenosu (TTI), časově dělený vícenásobný přístup (TDMA), MIMO, volitelný duplikovaný přenos dat, dopředná korekce chyb (FEC), potvrzovací mechanismus (ACK). Předběžné testy ukazují, že lze dosáhnout spolehlivé end-to-end latence až 350 µs a frekvence výměny paketů až 4 kHz (při použití čtyřnásobného MIMO a standardu IEEE 802.15.4 PHY při 250 kbit / s).cs
dc.format9 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherIEEE, Inc.en
dc.relation.ispartofseriesIDAACS-SWS 2020 - 5th IEEE International Symposium on Smart and Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, Proceedingsen
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© IEEEen
dc.subjectRETIScs
dc.subjectURLLCcs
dc.subjectMIMOcs
dc.subjectTFDMAcs
dc.subjectbezdrátové komunikace s nízkou latencícs
dc.subjectprůmyslové bezdrátové komunikacecs
dc.subjectbezdrátová zpětná vazbacs
dc.subjectautomatické řízenícs
dc.subjectřízení rychlých procesůcs
dc.titleRETIS - Real-Time Sensitive Wireless Communication Solution for Industrial Control Applicationsen
dc.title.alternativeRETIS - Bezdrátové komunikační řešení pro rychlé průmyslové aplikace reálného časucs
dc.typepostprintcs
dc.typepostprinten
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionacceptedVersionen
dc.description.abstract-translatedUltra-Reliable Low Latency Communications (URLLC) has been always a vital component of many industrial applications. The paper proposes a new wireless URLLC solution called RETIS, which is suitable for factory automation and fast process control applications, where low latency, low jitter, and high data exchange rates are mandatory. In the paper, we describe the communication protocol as well as the hardware structure of the network nodes for implementing the required functionality. Many techniques enabling fast, reliable wireless transmissions are used – short Transmission Time Interval (TTI), Time-Division Multiple Access (TDMA), MIMO, optional duplicated data transfer, Forward Error Correction (FEC), ACK mechanism. Preliminary tests show that reliable end-to-end latency down to 350 µs and packet exchange rate up to 4 kHz can be reached (using quadruple MIMO and standard IEEE 802.15.4 PHY at 250 kbit/s).en
dc.subject.translatedRETISen
dc.subject.translatedURLLCen
dc.subject.translatedMIMOen
dc.subject.translatedTFDMAen
dc.subject.translatedlow latency wireless communicationen
dc.subject.translatedindustrial wireless communicationen
dc.subject.translatedwireless feedbacken
dc.subject.translatedautomatic controlen
dc.subject.translatedfast system controlen
dc.identifier.doi10.1109/IDAACS-SWS50031.2020.9297074
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43930818
dc.project.IDTF04000048/Spolehlivé časově kritické sítě v distribuovaných kyber-fyzikálních systémech pro aplikace real-time řízení iniciativy Průmysl 4.0cs
dc.project.IDLO1506/PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnostcs
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KKY)
Postprinty / Postprints (NTIS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD