Název: Možnosti diagnostiky sociální kompetence předškolních dětí
Další názvy: Possibilities of diagnostics of social skills of preschool children
Autoři: Kubíková, Kateřina
Podpera, Milan
Boháčová, Aneta
Citace zdrojového dokumentu: KUBÍKOVÁ, K. PODPERA, M. BOHÁČOVÁ, A.Možnosti diagnostiky sociální kompetence předškolních dětí. Slavonic Pedagogical Studies Journal, 2020, roč. 9, č. 2, s. 198-219. ISSN 1339-8660.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Pegasjournal
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42959
ISSN: 1339-8660
Klíčová slova: pedagogická diagnostika;sociální kompetence;předškolní děti;pozorování
Klíčová slova v dalším jazyce: social competence;pedagogical diagnostics;preschool child;observation
Abstrakt: Studie se zaměřuje na pilotní ověření pozorovacího archu COR Observation Items - Preschool Child Observation Record (2003) přizpůsobeného českému prostředí a představuje pilotní analýzu sociálních dovedností dětí na vybraných mateřských školách. Pro analýzu byla použita data z pozorování 153 dětí z vybraných mateřských škol. Studie potvrzuje možnost použití nástroje pro diagnostiku sociálních dovedností dětí v mateřské škole, nástroj citlivě reaguje na věkové a genderové odlišnosti dětí a homogenitu třídy.
Abstrakt v dalším jazyce: The study focuses on the pilot verification of the COR Observation Items - Preschool Child Observation Record (2003) adapted to the Czech environment and presents a pilot analysis of the social skills of children in selected kindergartens. Data from observations of 153 children from selected kindergartens were used for the analysis. The study confirms the possibility of using the tool for diagnosing children´s social skills in kindergarten. The tool responds sensitively to the age and gender differences of children and class homogeneity.
Práva: © Pegasjournal
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KPS)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Pegas2_2020_9.pdf1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42959

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD