Název: Vnímání lesa v současné české společnosti: antropologická perspektiva
Další názvy: Perception of forest and woodlands in contemporary Czech society: an anthropological perspective
Autoři: Šebianová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Woitsch, Jiří
Oponent: Bahenský, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4297
Klíčová slova: les;vnímání;sociální konstrukce;biofilie;spiritualita.
Klíčová slova v dalším jazyce: forest;perception;social construction;biofilia;trees;spirituality.
Abstrakt: Lesy zahrnovaly v minulosti velkou část známého světa a jako takové se hluboce zapsaly do vědomí lidí. Les byl utilitárně využíván a také byl centrem kultů a jiných náboženských aktivit. Lesy, coby divočina, nám jsou vnucovány ve formě pohádek a městských legend, kde hraje negativní roli. Kvůli této negativní konotaci nabývá les záporného dojmu. Tato práce se proto zabývá vnímáním, vztahem a definicí lesa u respondentů ve věku 20-35 let. K tomuto účelu práce využívá metod kognitivní antropologie, pomocí kterých se snaží vymezit koncept lesa dále na základě toho zjistit, podle jakého klíče les respondenti klasifikují a jaké typy lesa jsou schopni vytvořit.Práce se rovněž pokusí odpovědět, proč je les v lidových příbězích vnímán jako strašidelný a porovnat výsledky výzkumu s městskými legendami.
Abstrakt v dalším jazyce: In the past, forests ocupied the major part of the land. They left a deep trace in the human cognizance. Forests were used as an utility value, they were subjects of cults and religious activities. Forests, as a wild nature, has more negative than positive meaning. They are perceived as a negative place. This thesis is aimed at the relationship of the contemporary human to a forest, on forest definition and its clasification. This is focused on respondents between 20-35 years. The cognitive anthropology method of Freelisting and Pile Sorting are used for defining a cultural domain and for showing how respondents clasify a forest area. Thesis also tries to answer, why is the forest area viewed as a scary one and compare the results of research with urban legends.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vnimani lesa v soucasne ceske spolecnosti.pdfPlný text práce4,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krystina_Sebianova.pdfPosudek vedoucího práce153,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Krystina_Sebianova.pdfPosudek oponenta práce153,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Krystina_Sebianova.pdfPrůběh obhajoby práce153,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4297

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.