Title: Vnímání lesa v současné české společnosti: antropologická perspektiva
Other Titles: Perception of forest and woodlands in contemporary Czech society: an anthropological perspective
Authors: Šebianová, Kristýna
Advisor: Woitsch, Jiří
Referee: Bahenský, František
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4297
Keywords: les;vnímání;sociální konstrukce;biofilie;spiritualita.
Keywords in different language: forest;perception;social construction;biofilia;trees;spirituality.
Abstract: Lesy zahrnovaly v minulosti velkou část známého světa a jako takové se hluboce zapsaly do vědomí lidí. Les byl utilitárně využíván a také byl centrem kultů a jiných náboženských aktivit. Lesy, coby divočina, nám jsou vnucovány ve formě pohádek a městských legend, kde hraje negativní roli. Kvůli této negativní konotaci nabývá les záporného dojmu. Tato práce se proto zabývá vnímáním, vztahem a definicí lesa u respondentů ve věku 20-35 let. K tomuto účelu práce využívá metod kognitivní antropologie, pomocí kterých se snaží vymezit koncept lesa dále na základě toho zjistit, podle jakého klíče les respondenti klasifikují a jaké typy lesa jsou schopni vytvořit.Práce se rovněž pokusí odpovědět, proč je les v lidových příbězích vnímán jako strašidelný a porovnat výsledky výzkumu s městskými legendami.
Abstract in different language: In the past, forests ocupied the major part of the land. They left a deep trace in the human cognizance. Forests were used as an utility value, they were subjects of cults and religious activities. Forests, as a wild nature, has more negative than positive meaning. They are perceived as a negative place. This thesis is aimed at the relationship of the contemporary human to a forest, on forest definition and its clasification. This is focused on respondents between 20-35 years. The cognitive anthropology method of Freelisting and Pile Sorting are used for defining a cultural domain and for showing how respondents clasify a forest area. Thesis also tries to answer, why is the forest area viewed as a scary one and compare the results of research with urban legends.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vnimani lesa v soucasne ceske spolecnosti.pdfPlný text práce4,89 MBAdobe PDFView/Open
Krystina_Sebianova.pdfPosudek vedoucího práce153,17 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Krystina_Sebianova.pdfPosudek oponenta práce153,17 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Krystina_Sebianova.pdfPrůběh obhajoby práce153,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4297

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.