Název: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v optice teorií identity
Další názvy: Czech Population and Housing Census 2011 from the point of view of identity theories
Autoři: Zalabáková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Hirt, Tomáš
Oponent: Lozoviuk, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4299
Klíčová slova: cenzus;kolektivní identita;statistika;nacionalismus;mediální analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: census;collective identity;statistics;nationalism;media analysis
Abstrakt: Sčítání lidu je součástí širšího procesu vyjednávání kolektivních identit. Aktéři tohoto procesu mohou cenzus využít k identitární mobilizaci. V souvislosti se sčítáním lidu je prostřednictvím masmédií podněcována celospolečenská debata o kolektivních identitách, úloze státu a sociálních problémech. Hlavním cílem práce bylo kritické zhodnocení fenoménu sčítání lidu se zaměřením na české prostředí. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo zkoumáno především obsahovou analýzou mediálních sdělení.
Abstrakt v dalším jazyce: The population census is a part of the wider process of collective identities negotiations. The agents of this process may use the census for the purposes of identitary mobilization. Public debate about collective identities, role of the state and social problems is stimulated through mass media in conjunction with the census. The main goal of this thesis was to evaluate the phenomenon of the census with emphasis on Czech settings. Czech Population and Housing Census 2011 was examined primarily through content analysis of media representations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka_Zalabakova.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jitka_Zalabakova.pdfPosudek vedoucího práce141,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Jitka_Zalabakova.pdfPosudek oponenta práce141,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Jitka_Zalabakova.pdfPrůběh obhajoby práce141,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4299

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.