Title: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v optice teorií identity
Other Titles: Czech Population and Housing Census 2011 from the point of view of identity theories
Authors: Zalabáková, Jitka
Advisor: Hirt, Tomáš
Referee: Lozoviuk, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4299
Keywords: cenzus;kolektivní identita;statistika;nacionalismus;mediální analýza
Keywords in different language: census;collective identity;statistics;nationalism;media analysis
Abstract: Sčítání lidu je součástí širšího procesu vyjednávání kolektivních identit. Aktéři tohoto procesu mohou cenzus využít k identitární mobilizaci. V souvislosti se sčítáním lidu je prostřednictvím masmédií podněcována celospolečenská debata o kolektivních identitách, úloze státu a sociálních problémech. Hlavním cílem práce bylo kritické zhodnocení fenoménu sčítání lidu se zaměřením na české prostředí. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo zkoumáno především obsahovou analýzou mediálních sdělení.
Abstract in different language: The population census is a part of the wider process of collective identities negotiations. The agents of this process may use the census for the purposes of identitary mobilization. Public debate about collective identities, role of the state and social problems is stimulated through mass media in conjunction with the census. The main goal of this thesis was to evaluate the phenomenon of the census with emphasis on Czech settings. Czech Population and Housing Census 2011 was examined primarily through content analysis of media representations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka_Zalabakova.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Jitka_Zalabakova.pdfPosudek vedoucího práce141,67 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Jitka_Zalabakova.pdfPosudek oponenta práce141,67 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Jitka_Zalabakova.pdfPrůběh obhajoby práce141,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.