Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKučera, Petr
dc.date.accessioned2021-03-22T11:00:21Z-
dc.date.available2021-03-22T11:00:21Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKUČERA, P. Postavy Němců v současné české próze. Slavica litteraria, 2020, roč. 23, č. 1, s. 69-80. ISSN 1212-1509.cs
dc.identifier.issn1212-1509
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43037
dc.description.abstractČlánek analyzuje postavy Němců v dílech současné české prózy, přičemž se zaměřuje zejména na romány spisovatelek střední a mladší generace: Radky Denemarkové Peníze od Hitlera (2006), Vyhnání Gerty Schnirch (2009) Kateřiny Tučkové a na román Němci (2012) Jakuby Katalpy jako pokus o nový pohled na problematiku života německy mluvících obyvatel od meziválečného období, přes vyhánění a následný odsun Němců z Československa až po problémy s restitucemi zkonfiskovaného majetku po roce 1989. Uvedené romány lze interpretovat také jako skrytou polemiku s ideologicky a morálně akcentovanými přístupy k tématu.cs
dc.format12 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherFilozofická fakulta Masarykovy univerzitycs
dc.relation.ispartofseriesSlavica litterariaen
dc.rights© Filozofická fakulta Masarykovy univerzitycs
dc.subjectsoučasná česká prózacs
dc.subjectněmecky mluvící obyvatelé Československacs
dc.subjectnarativní strukturacs
dc.subjectjazyk a stylcs
dc.subjectRadka Denemarkovács
dc.subjectKateřina Tučkovács
dc.subjectJakuba Katalpacs
dc.titlePostavy Němců v současné české prózecs
dc.title.alternativeThe characters of Germans in contemporary Czech proseen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article analyzes the characters of the Germans in the works of contemporary Czech prose, focusing mainly on the novels of middle and younger writers: Radka Denemarková Money from Hitler (2006), The Expulsion of Gerta Schnirch (2009) by Kateřina Tučková and the novel The Germans (2012) by Jakuba Katalpa. as an attempt at a new perspective on the life of German-speaking people from the interwar period, through the expulsion and subsequent expulsion of Germans from Czechoslovakia, to problems with the confiscation of confiscated property after 1989. These novels can also be interpreted as a hidden controversy with ideologically and morally accented approaches.en
dc.subject.translatedcontemporary Czech proseen
dc.subject.translatedGerman-speaking inhabitants of Czechoslovakiaen
dc.subject.translatednarrative structureen
dc.subject.translatedlanguage and styleen
dc.subject.translatedRadka Denemarkováen
dc.subject.translatedKateřina Tučkováen
dc.subject.translatedJakuba Katalpaen
dc.identifier.doi10.5817/SL2020-1-6
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43932379
Appears in Collections:Články / Articles (KGS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kučera Slavica Litteraria 23_2020_1.pdf6,37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43037

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD