Název: Mikrohistorická variabilita dějin 20. století v osudu aktéra
Další názvy: Microhistorical variability of history of the 20th century in the actor´s fate
Autoři: Kořínková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Woitsch, Jiří
Oponent: Jeřábek, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4305
Klíčová slova: mikrohistorie;20. století;Československo;individuální vnímání a prožívání;Hodkovi
Klíčová slova v dalším jazyce: microhistory;20th century;Czechoslovakia;individual perception and experience;Hodek family
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na (re)konstrukci individuální podoby dějin československého 20. století na příkladu osobní historie Vincence Hodka (1904-1977) a jeho rodiny. V práci jsou též sledovány vztah, role a přínos mikrohistorického přístupu pro "velké" dějiny, a naopak.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the (re)construction of an individual historical form of the 20th century in Czechoslovakia, in example of personal history of Vincent Hodek (1904-1977) and his family. The thesis also observes the relationship between micro- and macro-historical perspective.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP 2012 Korinkova, V..pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korinkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korinkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korinkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce458,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4305

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.