Title: Mikrohistorická variabilita dějin 20. století v osudu aktéra
Other Titles: Microhistorical variability of history of the 20th century in the actor´s fate
Authors: Kořínková, Veronika
Advisor: Woitsch, Jiří
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4305
Keywords: mikrohistorie;20. století;Československo;individuální vnímání a prožívání;Hodkovi
Keywords in different language: microhistory;20th century;Czechoslovakia;individual perception and experience;Hodek family
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na (re)konstrukci individuální podoby dějin československého 20. století na příkladu osobní historie Vincence Hodka (1904-1977) a jeho rodiny. V práci jsou též sledovány vztah, role a přínos mikrohistorického přístupu pro "velké" dějiny, a naopak.
Abstract in different language: This thesis focuses on the (re)construction of an individual historical form of the 20th century in Czechoslovakia, in example of personal history of Vincent Hodek (1904-1977) and his family. The thesis also observes the relationship between micro- and macro-historical perspective.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2012 Korinkova, V..pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFView/Open
Korinkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Korinkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Korinkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce458,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.