Title: Osvobození, vznik Československa, T. G. Masaryk a některé jeho myšlenky a ideály v tvorbě Franka Weniga
Other Titles: The liberation, the establishment of Czechoslovakia, T. G. Masaryk and some of his ideas and ideals in Frank Wenig’s work
Authors: Bílková, Jitka
Citation: BÍLKOVÁ, J. Osvobození, vznik Československa, T. G. Masaryk a některé jeho myšlenky a ideály v tvorbě Franka Weniga. Kuděj, 2020, roč. 2019, č. 2, s. 53-84. ISSN 1211-8109.
Issue Date: 2020
Publisher: Katedra filozofie FF ZČU
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43115
ISSN: 1211-8109
Keywords: T. G. Masaryk;osvobození;vznik Československa;humanita;vzdělání;Mladá stráž;Hrdina Feďka;Tatíčkovi;O Ječmínkovi
Keywords in different language: T. G. Masaryk;liberation;establishment of Czechoslovakia;humanity;education;Mladá stráž;Hrdina Feďka;Tatíčkovi;O Ječmínkovi.
Abstract: První literární počiny spisovatele, žurnalisty a scenáristy Franka Weniga, významné plzeňské regionální osobnosti, spadají do období krátce po vzniku Československa. Názory a myšlenky T. G. Masaryka, které se díky jeho vystoupením jako profesora a později jako prezidenta republiky šířily nově vytvořeným státem a společností, ovlivňovaly Wenigovu literární a novinářskou činnost. Ve svých hrách Wenig reagoval také na osvobození a vznik republiky, pozornost věnoval i práci T. G. Masaryka. Studie seznámí s tím, jak se ve Wenigově tvorbě projevily některé ze zmíněných skutečností.
Abstract in different language: Frank Wenig was an important Pilsen regional personality, a writer, journalist and scenarist. His earliest literary activities started shortly after the establishment of Czechoslovakia. His literary works and journalistic career were influenced by Professor and later President Masaryk, whose opinions and ideas were spreading thanks to his lectures and speeches through the newly created state and society. In his plays Wenig referred not only to the liberation and establishment of the republic, but he also focused on T. G. Masaryk’s work in general. The main purpose of this article is to show how some of these facts are reflected in Wenig’s work.
Rights: Plný text není přístupný.
© Katedra filozofie FF ZČU
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
02_vnitřní blok.pdf4,89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD