Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVála, Lukáš
dc.contributor.authorVavruňková, Veronika
dc.contributor.authorJandová, Věra
dc.contributor.authorPola, Michal
dc.contributor.authorKřenek, Tomáš
dc.date.accessioned2021-04-05T10:00:16Z-
dc.date.available2021-04-05T10:00:16Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationVÁLA, L. VAVRUŇKOVÁ, V. JANDOVÁ, V. POLA, M. KŘENEK, T. Formation of iron sulfide photocatalytic colloidal dispersion via pulsed laser ablation in liquids. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. ISSN 1757-8981.cs
dc.identifier.issn1757-8981
dc.identifier.uri2-s2.0-85075100933
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43147
dc.description.abstractOzařování pulsním laserem sulfidu železnatého ve vodě a v ethanolu generuje díky laserové ablaci nano/mikro částice FeS. Měření distribuce částic odhaluje částice o velikosti 100, 1000, 5000 nm při ozařování ve vodě a 180 nm v ethanolu. Hodnoty zeta potenciálů ve vodě: 13,2 mV naznačuje počáteční nestabilitu a koagulační tendenci, zatímco v ethanolu: -40,6 mV hodnota vykazuje dobrou stabilitu částic. SEM analýzy částic získaných odpařením rozpouštědel na substrátu Ta odhalily beztvaré, kulaté tvary a listovou morfologii aglomerátů, jejichž velikost se pohybuje od jednotek až do desítek nm. Byly také detekovány sférické částice o velikosti kolem desítek nm. EDX ukazuje poměr Fe/S ~ 3,25 a ~ 1,2 pro částice získané ablací ve vodě a v ethanolu. Ramanova spektroskopie ukazuje na vznik mackinawitové (Fe1+xS) a pyrrhotitové (Fe1-xS) fáze. Fotokatalytický účinek připraveného vodného koloidu byl testován na degradaci methylenové modři (MB) za denního světla.cs
dc.format6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherIOP Publishing Ltd.en
dc.relation.ispartofseriesIOP Conference Series: Materials Science and Engineeringen
dc.rights© IOP Publishingen
dc.subjectlaserová ablacecs
dc.subjectkoloidycs
dc.subjectsulfidy železacs
dc.subjectnanočásticecs
dc.subjectzeta potenciálcs
dc.subjectkatalyzátorcs
dc.titleFormation of iron sulfide photocatalytic colloidal dispersion via pulsed laser ablation in liquidsen
dc.title.alternativePříprava disperse fotokatalytických sulfidů železa pomocí laserové ablace v kapalinách.cs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedPulsed laser irradiation of iron sulfide in water and ethanol allows laser ablation and generation of FeS nano/micro particles. Measurement of the size distribution reveals 100, 1000 and 5000 nm sized particles in water and 180 nm sized particles in ethanol. The values of zeta potential: 13.2 mV for colloid in water confirm incipient stability and tendency for coagulation whereas the value: -40.6 mV shows good stability of ablatively achieved nanoparticles in ethanol. SEM analyses of particles obtained by evaporation of solvents on Ta substrate revealed shapeless, roundshape and sheet-like morphology of agglomerates whose size span from units up to tens of μm. Also spherical particles sized around tens of nm were detected. EDX shows Fe/S ratio ~3.25 and ~ 1.2 for particles ablated in water and ethanol respectively. Raman spectroscopy indicates the formation of mackinawite (Fe1+xS) and pyrrhotite (Fe1-xS) phase. The photocatalytic effect of prepared water colloid was tested in methylene blue (MB) degradation under the daylight.en
dc.subject.translatedLaser ablationen
dc.subject.translatedcolloidsen
dc.subject.translatediron sulfidesen
dc.subject.translatednanoparticlesen
dc.subject.translatedzeta-potencialen
dc.subject.translatedcatalysten
dc.identifier.doi10.1088/1757-899X/613/1/012034
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43928270
dc.project.IDLO1402/CENTEM+cs
dc.project.IDSGS-2019-025/NaturTech3cs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (CT2)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vála_2019_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._613_012034.pdf522,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD