Název: Mladší generace Plzeňské historické školy a Václav Mentberger
Další názvy: The younger generation of the Pilsen Historical School and Václav Mentberger
Autoři: Morávková, Naděžda
Citace zdrojového dokumentu: MORÁVKOVÁ, N. Mladší generace Plzeňské historické školy a Václav Mentberger. Bohemiae Occidentalis Historica, 2020, č. 2, s. 59-73. ISSN 2336-7547.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43162
ISSN: 2336-7547
Klíčová slova: Plzeňská historická škola;Václav Mentberger;Archiv města Plzně;Muzeum Kasejovice
Klíčová slova v dalším jazyce: Pilsen historical school;Václav Mentberger;Archive of the city of Pilsen;Kasejovice museum
Abstrakt: Plzeňská historická škola je neformální sdružení regionálních historiků zabývajících se dějinami Plzně a okolí a sdružených kolem Archivu města Plzně a publikace Dějiny Plzně I - III. Působila zejména ve 20. století. Specifikem sdružení bylo společné působení akademických a amatérských historiků, a to jak v práci badatelské, tak i v práci archivnické. Václav Mentberger patřil k amatérské části Plzeňské historické školy.
Abstrakt v dalším jazyce: The Pilsen Historical School is an informal association of regional historians dealing with the history of Pilsen and its surroundings and associated around the Archive of the City of Pilsen and the publication History of Pilsen I - III. She worked mainly in the 20th century. The specificity of the association was the joint work of academic and amateur historians, both in research work and in archival work. Václav Mentberger belonged to the amateur part of the Pilsen Historical School.
Práva: Plný text není přístupný.
© Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KHI)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
BOH 02_2020_tisk.pdf4,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/43162

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD