Title: Historie a současnost jaderného vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni
Other Titles: History and present of nuclear education at the University of West Bohemia in Pilsen
Authors: Zdebor, Jan
Citation: ZDEBOR, J. Historie a současnost jaderného vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni. Jaderná energie, 2020, roč. 66, č. 20.1.2020, s. 42-44. ISSN 2336-4157.
Issue Date: 2020
Publisher: Centrum výzkumu Řež
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43163
ISSN: 2336-4157
Keywords: Historie;současnost;jaderného;vzdělávání;Západočeské;univerzitě;Plzni
Keywords in different language: History;and;present;nuclear;education;the;University;West;Bohemia;Pilsen
Abstract: V článku je stručně popsána historie a současnost jaderného vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni. Počátky jaderného vzdělávání na bývalé Vysoké škole strojní a elektrotechnické jsou spojené s osvojováním jaderné technologie ve Škodovce. Připomíná významnou roli zakladatele oboru prof. Josefa Bečváře a další osobnosti československé a české jaderné energetiky
Abstract in different language: The article briefly describes the history and present of nuclear education at the University of West Bohemia in Pilsen. The origins of nuclear education at the former University of Mechanical and Electrical Engineering are associated with the acquisition of nuclear technology in Škoda. It recalls the important role of the founder of the branch of prof. Josef Bečvář and other personalities of Czechoslovak and Czech nuclear energy.
Rights: Plný text není přístupný.
© Centrum výzkumu Řež
Appears in Collections:Články / Articles (KKE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
JE_01_2020_Zdebor.pdf452,82 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD