Název: Numerical Simulations of Flow in Electrostatic Precipitators
Další názvy: Numerické simulace proudění v elektroodlučovačích
Autoři: Matas, Richard
Novák, Martin
Kňourek, Jindřich
Citace zdrojového dokumentu: MATAS, R. NOVÁK, M. KŇOUREK, J. Numerical Simulations of Flow in Electrostatic Precipitators. In: MATEC Web Conf. Volume 328, 2020 XXII. International Scientific Conference – The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2020 (AEaNMiFMaE-2020). Piešťany: MATEC Web of Conferences, 2020. ISSN 2261-236X.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: MATEC Web of Conferences
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/43164
ISSN: 2261-236X
Klíčová slova: elektrostatický odlučovač;CFD simulace;proudění spalin
Klíčová slova v dalším jazyce: electrostatic precipitator;CFD simulation;flue gas flow
Abstrakt: Elektrostatické odlučovače jsou široce používané v energetice i v průmyslu k odlučování pevných částic ze spalin. Pro zajištění své účinnosti potřebují mimo jiné relativně homogenní rozložení proudění spalin. Příspěvek ukazuje, jak přistupovat k některým potížím s distribucí proudění ve filtru způsobených nevhodným návrhem kanálů před filtrem nebo vlastních vstupních částí filtru. Jsou prezentovány příklady tří provozovaných filtrů s různým chováním spalin. Pro simulace byly použity CFD simulace částečně validované pomocí dostupných měření na filtrech. Byly navrženy konstrukční změny a ty dále zkoumány za účelem zlepšení proudové situace v odlučovačích.
Abstrakt v dalším jazyce: Electrostatic precipitators are widely used in power generation and industry to separate solid particles from flue gases. They need relatively homogeneous distribution of the flue gas inside otherwise the required efficiency cannot be ensured. The paper shows how to approach some of possible troubles with distribution of the stream inside of the filters caused by unsuitable design of ducts in front of the device or by inlet parts of filters. Three filters in operation are presented as examples which seem to be similar, but their behaviour is different. CFD simulations partialy validated by measurement were used to evaluate the existing flow situation. Design changes were proposed and further investigated to improve the flows in the precipitator.
Práva: © MATEC Web of Conferences
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference objects
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
MATAS_matecconf_aenmfme2020_02021-1.pdf3,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/43164

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD