Title: Právní úprava regulace činností v rámci zvláště chráněných území
Other Titles: Legal regulation of activities within specially protected areas
Authors: Stránská, Ivana
Advisor: Stejskal Vojtěch, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Horáček Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43238
Keywords: zvláště chráněná území;národní park;chráněná krajinná oblast;národní přírodní rezervace;přírodní rezervace;národní přírodní památka;přírodní památka;ochranné podmínky
Keywords in different language: specially protected areas;national park;protected landscape areas;national nature reservation;nature reservation;national natural monument;natural monument;protective conditions
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o ochraně přírody a krajiny v České republice se zaměřením na regulaci omezení činností ve zvláště chráněných územích, které vymezuje zákon č. 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Abstract in different language: This master thesis deals with the protection of the nature and landscape in the Czech Republic with a special focus on the regulation of acitivies restrictions in specially protected areas, which is defined by Act No. 14/1992 Coll., on nature and landscape protection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravni regulace cinnosti v ZCHU.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Stranska-ved-Stejskal.pdfPosudek vedoucího práce169,17 kBAdobe PDFView/Open
Stranska-op-Horacek .docPosudek oponenta práce41,5 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba Stranska.pdfPrůběh obhajoby práce515,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43238

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.