Název: Cesty k prosperitě firmy
Další názvy: The ways to prosperity of company
Autoři: Bartkowiaková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Holečková, Yvona
Oponent: Leicherová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4331
Klíčová slova: PEST analýza;SWOT analýza;finanční analýza;marketingový mix
Klíčová slova v dalším jazyce: PEST analysis;SWOT analysis;financial analysis;marketing mix
Abstrakt: Práce s názvem "Cesty k prosperitě firmy" je zaměřena na firmu "Miloslav Bartkowiak" která se zabývá nákladní dopravou a z menší části prodejem dřevěných výrobků. Hlavním cílem práce bylo teoretické popsání PEST analýzy, SWOT analýzy a finanční analýzy a jejich aplikace na zvolené firmě. Z finanční analýzy bylo cílem poznat, v jaké ekonomické situaci se firma nachází a pomocí PEST a SWOT analýzy zjistit hlavní faktory které na firmu působí v pozitivním i negativním směru. Prostřednictvím jejich výsledků a pomocí marketingového mixu byla navržena strategie vývoje a prosperity firmy.
Abstrakt v dalším jazyce: The work titled "The ways to prosperity of company" is focused on the company "Miloslav Bartkowiak", which deals with freight transport and production of wooden products. The main objektive was to describe the theoretical PEST analysis, SWOT analysis and financial analysis and their application to the selected firm. The financial analysis was to identify the economic situation in which businessis located. Using the PEST and SWOT analysis to determine the main factors which the firm operates in both positive and negative direction. Through their results and use the marketing mix strategy was designed development and prosperity of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Monika Bartkowiakova, 2012.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartkowiakova v.pdfPosudek vedoucího práce290,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartkowiakova o.pdfPosudek oponenta práce333,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartkowiakova ob.pdfPrůběh obhajoby práce190,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4331

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.