Název: Plán peněžních toků projektu
Další názvy: Planning of project cash flow
Autoři: Nováková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Skalický, Jiří
Oponent: Ircingová, Jarmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4340
Klíčová slova: projekt;plánování projektu;plán rozsahu;časový plán;rozpočet;peněžní toky
Klíčová slova v dalším jazyce: project;project planning;scope plan;schedule;budget;cash flow
Abstrakt: Obsahem této bakalářské práce jsou v rámci teoretické části základní termíny z oblasti projektového managementu, obecné postupy plánování projektu a obsah jednotlivých plánů. Rozsáhlejší praktická část práce obsahuje identifikaci dílčích plánů konkrétního developerského projektu se zaměřením na vypracování plánu peněžních toků projektu. V této části je také představena společnost a prostředí řízení projektů společnosti, jež realizuje tento developerský projekt. Výstupem této práce jsou plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů, rozpočet a plán peněžních toků projektu, které slouží konkrétní společnosti jako návod plánování developerského projektu při dodržování zásad projektového managementu a využití softwarové podpory.
Abstrakt v dalším jazyce: The content of this bachelor thesis in the theoretical part are the basic terms of project management, general procedures of project planning and content of individual plans. More extensive practical part includes the identification of sub-plans for a specific developer project aimed to develop a cash flow project. This part also introduces the company and the environment of company´s project management which implements the developer project. The outcome of this bachelor thesis are scope plan, schedule, resource plan, budget and cash flow project which serves a particular company as a guide to planning developer project with principles of project management and software support.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - K09B0511P.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_novakova_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_novakova_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_novakova.PDFPrůběh obhajoby práce142,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4340

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.