Title: Trestněprávní odpovědnost za sportovní úrazy
Other Titles: Criminal liability for sports injuries
Authors: Gardavský, Martin
Advisor: Kocina Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Škvain Petr, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43415
Keywords: trestněprávní odpovědnost za sportovní úrazy;sport;sportovní právo;trestní právo
Keywords in different language: criminal liability for sports injuries;sport;sports law;criminal law
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá trestněprávní odpovědností za sportovní úrazy. Problematika sportovního práva není na území České republiky příliš upravena. Tato práce se snaží zaměřit na problematiku sportovního práva, konkrétně se zabývá trestněprávní odpovědností za sportovní úrazy. Hlavní otázkou práce je, kdy lze sportovní úraz trestat v rámci disciplinárního řízení a kdy je naopak třeba aplikovat normy trestního práva.
Abstract in different language: This master thesis deals with the criminal liability for sports injuries. Sports law not been much studied in the Czech Republic. This thesis tries to focus on the issue of sports law, specifically on the criminal liability for sports injuries. The main questions of the work is, when a sports injury can be punished in disciplinary proceedings and when it is necessary to apply the standarts of criminal law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2021 - Trestnepravni odpovednost za sportovni urazy - Gardavsky Martin.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Gardavsky.pdfPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta DP - Martin Gardavsky .pdfPosudek oponenta práce290,58 kBAdobe PDFView/Open
pr.o. Gardavsky.pdfPrůběh obhajoby práce262,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43415

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.