Title: Kniha o vládě (Nizam al-Mulk)
Other Titles: Book of Government or Rules for Kings (Nizam al-Mulk)
Authors: Hroncová, Soňa
Advisor: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Krtková Petra, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43442
Keywords: kniha o vládě;nizam al-mulk;vezír;zrcadlo princů;seldžucká říše;soudci
Keywords in different language: the book of government or rules for kings;nizam al-mulk;the seljuks;mirrors for princes;judges
Abstract: Diplomová práce se zabývá Knihou o vládě, kterou napsal jeden z nejslavnějších vezírů íránských dějin Nizam al-Mulk v 11. století. Autor v knize shrnul své teoretické a politické myšlení a i své praktické zkušenosti z vysoké politiky. Snažil se podat návod na správnou vládu. Stručně je v diplomové práci popsána doba vzniku knihy (seldžucké období za sultána Alparslána a Malekšáha), vliv islámu a islámského práva na vznik knihy, autorův stručný životopis, literární žánr "zrcadlo princů". Dále jsou z knihy rozebrány a okomentovány "příběhy" týkající se soudců, úředníků a duchovenstva. Pozornosti neuteklo ani postavení žen, jak je zachyceno v Knize o vládě.
Abstract in different language: The thesis deals with the Book of Government, written by one of the most famous viziers in Iranian history, Nizam al-Mulk in the 11th century. In the book, the author summarized his theoretical and political thinking as well as his practical experience in high politics. He tried to give instructions for good government. The diploma thesis briefly describes the time of the book's origin (Seljuk period under Sultans Alparslán and Malekšáh), the influence of Islam and Islamic law, the author's brief biography, the literary genre "mirror for princes". Furthermore, "stories" concerning judges, officials and clergy are analyzed and commented. The position of women has not escaped attention either, as described in the Book of Government.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - S. Hroncova - Kniha o vlade.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Pr - Hroncova Sona.pdfPrůběh obhajoby práce510,04 kBAdobe PDFView/Open
OP - Hroncova Sona.pdfPosudek oponenta práce659,25 kBAdobe PDFView/Open
DP - Hroncova Sona.pdfPosudek vedoucího práce457,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43442

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.