Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoráček Zdeněk, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorCharouzová, Aneta
dc.contributor.refereeMalast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-5-26
dc.date.accessioned2021-05-31T13:42:09Z-
dc.date.available2020-6-29
dc.date.available2021-05-31T13:42:09Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-31
dc.identifier85248
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43465
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá veřejnoprávním omezením vlastnického práva, a to především z pohledu práva správního. V jednotlivých kapitolách pojednává o současné právní úpravě stěžejních institutů správního práva, v jejichž důsledku dochází k omezení vlastnického práva. Pozornost je věnována veřejnému užívání, územnímu omezení vlastnického práva a omezení vlastnického práva vyvlastněním.cs
dc.format80 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectveřejnoprávní omezení vlastnického právacs
dc.subjectomezení vlastnického právacs
dc.subjectúzemní omezení vlastnického právacs
dc.subjectveřejné užívánícs
dc.subjectvyvlastněnícs
dc.subjectlistina základních práv a svobodcs
dc.subjectveřejný zájemcs
dc.titleVeřejnoprávní omezení vlastnického právacs
dc.title.alternativePublic law limitations upon property rightsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Master's thesis dealt with the topic of public law limitations upon property rights, especially from the point of view of administrative law. Particular chapter is aimed on the current legal regulation of key institutes of administrative law which restrict the property right. The thesis is focused on public use, territorial restrictions on property rights and limitations on property rights by expropriation.en
dc.subject.translatedpublic law limitations upon property rightsen
dc.subject.translatedlaw limitations upon property rightsen
dc.subject.translatedterritorial law limitations upon property rightsen
dc.subject.translatedpublic useen
dc.subject.translatedexpropriationen
dc.subject.translatedcharter of fundamental rights and freedomsen
dc.subject.translatedpublic interesten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ver_ejnopra_vni_ omezeni_ vlastnicke_ho pra_va_Charouzova__Aneta.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
DP- Charouzova-Malast.pdfPosudek oponenta práce46,95 kBAdobe PDFView/Open
DP-Charouzova-Horacek.pdfPosudek vedoucího práce50,01 kBAdobe PDFView/Open
DP-Charouzova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce536,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.