Title: Právní postavení trans osob v ČR
Other Titles: Legal status of trans people in the Czech Republic
Authors: Vašátková, Kateřina
Advisor: Vostrá Zuzana, JUDr. Ph.D.
Referee: Vnenk Vladislav, JUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43496
Keywords: pohlaví;gender;transgender;transsexualita;tranzice;změna pohlaví;genderová identita;lgbt
Keywords in different language: gender;sex;transgender;transsexuality;transition;gender identity;gender reassignment;lgbt
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou transgender osob. Práce je zaměřena zejména na právní pojetí tohoto tématu, konkrétně hodnotí právní postavení těchto osob v České republice. První část se věnuje obecně trans osobám a objasnění základních pojmů. Další část je zaměřena na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Následuje popis práv trans osob na úrovni vnitrostátní. Čtvrtá část se zaobírá procesem úřední změny pohlaví v České republice a následnou změnou osobních údajů. Ukazuje pohled na tento proces podle odborné literatury a následně odborníka z praxe. Dále jsou předloženy právní otázky vztahující se ke změně pohlaví, které navrhují možná řešení nedostatků. Poslední část této práce se zabývá budoucím právním vývojem v této oblasti.
Abstract in different language: The thesis presents the topic of transgender people. The main focus is aimed to the legal frameworks in the Czech Republic. The first part outlines the basics of the transgender issue and terminilogy used in this field. The following chapter describes the practice of the European Court of Human Rights. The legal approach to the transgender people in the Czech Republic is described in the third chapter. The process of gender reassignment in the Czech Republic and the following administrative change of personal data are presented both from the theoretical and practical perspective. The problems of gender reassignment are discussed together with suggestions for improvement on them. The concluding chapter outlines the future development in this field.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Vasatkova K..pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Vasatkova HO.docxPosudek vedoucího práce22,8 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vasatkova VN.pdfPosudek oponenta práce43,56 kBAdobe PDFView/Open
Vasatkova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce323,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.