Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorRyška, Jakub
dc.contributor.refereeŠimečková Neklová Markéta, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-5-27
dc.date.accessioned2021-05-31T13:42:43Z-
dc.date.available2020-3-31
dc.date.available2021-05-31T13:42:43Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-16
dc.identifier85107
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43519
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o problematice pracovní úrazovosti. Práce se v první části zaměřuje na objasnění a charakteristiku pojmu- pracovní úraz, spolu s postupy jak při pracovních úrazech postupovat. Druhá část práce se zaměřuje na prevenci před těmito událostmi a hlavní důraz je zde kladen na parametry BOZP. Třetí a poslední část práce se specializuje na druhy náhrad, na které vzniká zaměstnanci po prodělání pracovního úrazu nárok.cs
dc.format49 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpracovní úrazcs
dc.subjectbozpcs
dc.subjectdruhy náhradcs
dc.subjectprevence pracovních úrazůcs
dc.subjectnemoc z povolánícs
dc.subjectnáhrada škodycs
dc.titlePracovní úraz a nároky zaměstnancecs
dc.title.alternativeWork injury and employee rightsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis is about problematics of work accidents. Thesis in its first part is focused on a clarification and charakteristics of concept- work accident, along with methods how to proceed during work accidents. Second part of the thesis is focused on prevention against that type of incidents and main emphasis is here on BOZP. The third and the last part of this thesis contains informations about types of compensations, that will have employee right on it, when he suffers a damage from work accident.en
dc.subject.translatedwork injury (accident)en
dc.subject.translatedbozpen
dc.subject.translatedtypes of compensationsen
dc.subject.translatedprevention of work accidentsen
dc.subject.translatedoccupational diseaseen
dc.subject.translateddamage compensationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc..pdfPlný text práce937,6 kBAdobe PDFView/Open
Ryska-1.pdfPosudek vedoucího práce357,39 kBAdobe PDFView/Open
Ryska-2.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Ryska Jakub.pdfPrůběh obhajoby práce254,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.