Název: Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru
Další názvy: Establishing of a business entity based on the realisation of a specific business plan
Autoři: Beková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Skálová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4353
Klíčová slova: podnikatelský plán;vznik podniku;soukromá mateřská škola;společnost s ručením omezeným
Klíčová slova v dalším jazyce: business plan;company setup;private kindergarten;limited liability company
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na vznik soukromé mateřské školy. V první části jsou popsána teoretická východiska práce a systém předškolního vzdělávání včetně podmínek založení soukromé mateřské školy. Hlavní část obsahuje zpracovaný podnikatelský plán soukromé mateřské školy ŠKOLIČKA U ŽIRAFKY, s. r. o. v Plzni. Součástí podnikatelského plánu je podnikatelský záměr, plán personálního zabezpečení, analýza současné situace na trhu, marketingový plán, finanční plán, SWOT analýza a realizační projektový plán, dále jsou zde popsány hlavní předpoklady úspěšnosti projektu a rizika projektu. V poslední části bakalářské práce zhodnocen potenciál dalšího vývoje soukromé mateřské školy.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor work focuses on the establishment of a private kindergarten. The first part deals with theoretical background and the system of pre-school education including the terms for a private kindergarten establishment. The main part introduces an elaborated business plan of a private kindergarten called ŠKOLIČKA U ŽIRAFKY Ltd situated in Pilsen. As a part of the business plan the work defines its entrepreneurial intention, staffing plan, market analysis, marketing plan, financial plan, SWOT analysis and project implementation plan. The main project strengths and threats are also dealt with within the study. The last part of the work evaluates the potential of further possible evolution of the project ? of the private kindergarten.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vznik podnikatelskeho subjektu na zaklade realizace konkretniho podnikatelskeho zameru - BEKOVA Martina.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_bekova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_bekova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_bekova.PDFPrůběh obhajoby práce159,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4353

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.