Title: Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru
Other Titles: Establishing of a business entity based on the realisation of a specific business plan
Authors: Beková, Martina
Advisor: Zahradníčková, Lenka
Referee: Skálová, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4353
Keywords: podnikatelský plán;vznik podniku;soukromá mateřská škola;společnost s ručením omezeným
Keywords in different language: business plan;company setup;private kindergarten;limited liability company
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na vznik soukromé mateřské školy. V první části jsou popsána teoretická východiska práce a systém předškolního vzdělávání včetně podmínek založení soukromé mateřské školy. Hlavní část obsahuje zpracovaný podnikatelský plán soukromé mateřské školy ŠKOLIČKA U ŽIRAFKY, s. r. o. v Plzni. Součástí podnikatelského plánu je podnikatelský záměr, plán personálního zabezpečení, analýza současné situace na trhu, marketingový plán, finanční plán, SWOT analýza a realizační projektový plán, dále jsou zde popsány hlavní předpoklady úspěšnosti projektu a rizika projektu. V poslední části bakalářské práce zhodnocen potenciál dalšího vývoje soukromé mateřské školy.
Abstract in different language: The bachelor work focuses on the establishment of a private kindergarten. The first part deals with theoretical background and the system of pre-school education including the terms for a private kindergarten establishment. The main part introduces an elaborated business plan of a private kindergarten called ŠKOLIČKA U ŽIRAFKY Ltd situated in Pilsen. As a part of the business plan the work defines its entrepreneurial intention, staffing plan, market analysis, marketing plan, financial plan, SWOT analysis and project implementation plan. The main project strengths and threats are also dealt with within the study. The last part of the work evaluates the potential of further possible evolution of the project ? of the private kindergarten.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vznik podnikatelskeho subjektu na zaklade realizace konkretniho podnikatelskeho zameru - BEKOVA Martina.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
BP_bekova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
BP_bekova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
BP_bekova.PDFPrůběh obhajoby práce159,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.