Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKopp Jan, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŽák, Pavel
dc.contributor.refereeKarhanová Štěpánka, Ing.
dc.date.accepted2021-2-9
dc.date.accessioned2021-05-31T13:42:59Z-
dc.date.available2020-6-22
dc.date.available2021-05-31T13:42:59Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-1-11
dc.identifier84537
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43535
dc.description.abstractTato práce se věnuje potenciálu rozvoje modro-zelené infrastruktury v kampusu ZČU v Plzni. Pro jeho stanovení bylo třeba provést inventarizaci současného stavu modro-zelené infrastruktury kampusu. Byly tak vytvořeny kartografické výstupy, které popisují prostorovou distribuci povrchů, georeliéf či odvodnění veřejných prostranství. K hodnocení prostorového rozložení modro-zelené infrastruktury byl zvolen ukazatel Helsinki Green Factor a koeficient odtoku. Nejvyššího skóre Helsinki Green Factoru dosahují plochy v okrajových částech univerzitního kampusu, kde se nachází les či náletová zeleň. Tyto plochy vykazují i velmi nízký odtok srážkové vody. Na základě všech analytických podkladů byla navržena modro-zelená opatření, která mají za úkol zefektivnit hospodaření s dešťovou vodou v univerzitním kampusu a snížit dopady změny klimatu.cs
dc.format84 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmodro-zelená infrastrukturacs
dc.subjectmzics
dc.subjecthospodaření s dešťovou vodoucs
dc.subjecthdvcs
dc.subjectkampuscs
dc.subjectzápadočeská univerzitacs
dc.titlePotenciál rozvoje modro-zelené infrastruktury v kampusu Západočeské univerzity v Plznics
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programÚzemní plánovánícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the potential for the development of blue-green infrastructure on campus of University of West Bohemia in Plzen. To determine it, it was necessary to make an inventory of the current state of the blue-green infrastructure of the campus. The cartographic outputs describe spatial distribution of surfaces, georelief or drainage in public spaces. Index of blue-green infrastructure Helsinki Green Factor and runoff coefficient were selected to evaluate the spatial distribution of the blue-green infrastructure. Peripheral areas of the campus have the highest score of Helsinki Green Factor because there is a forest or areas with woody plants. These areas show very low stormwater runoff. Based on all analytical data, blue-green measures have been designed to make rainwater management on the university campus more efficient and to reduce the impacts of climate change.en
dc.subject.translatedblue-green infrastructureen
dc.subject.translatedbgien
dc.subject.translatedstormwater managementen
dc.subject.translatedcampusen
dc.subject.translateduniversity of west bohemiaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ZakPavel.pdfPlný text práce5,97 MBAdobe PDFView/Open
PV_Zak.pdfPosudek vedoucího práce886,54 kBAdobe PDFView/Open
PO_Zak.pdfPosudek oponenta práce192,92 kBAdobe PDFView/Open
Zak.pdfPrůběh obhajoby práce175,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.