Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorZahradníčková, Lenkacs
dc.contributor.authorBeková, Martinacs
dc.contributor.refereeSkálová, Petracs
dc.date.accepted2012-06-06cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:40:39Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:40:39Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-05-04cs
dc.identifier47685cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4353
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na vznik soukromé mateřské školy. V první části jsou popsána teoretická východiska práce a systém předškolního vzdělávání včetně podmínek založení soukromé mateřské školy. Hlavní část obsahuje zpracovaný podnikatelský plán soukromé mateřské školy ŠKOLIČKA U ŽIRAFKY, s. r. o. v Plzni. Součástí podnikatelského plánu je podnikatelský záměr, plán personálního zabezpečení, analýza současné situace na trhu, marketingový plán, finanční plán, SWOT analýza a realizační projektový plán, dále jsou zde popsány hlavní předpoklady úspěšnosti projektu a rizika projektu. V poslední části bakalářské práce zhodnocen potenciál dalšího vývoje soukromé mateřské školy.cs
dc.format69 s. (118 115 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectvznik podnikucs
dc.subjectsoukromá mateřská školacs
dc.subjectspolečnost s ručením omezenýmcs
dc.titleVznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměrucs
dc.title.alternativeEstablishing of a business entity based on the realisation of a specific business planen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe bachelor work focuses on the establishment of a private kindergarten. The first part deals with theoretical background and the system of pre-school education including the terms for a private kindergarten establishment. The main part introduces an elaborated business plan of a private kindergarten called ŠKOLIČKA U ŽIRAFKY Ltd situated in Pilsen. As a part of the business plan the work defines its entrepreneurial intention, staffing plan, market analysis, marketing plan, financial plan, SWOT analysis and project implementation plan. The main project strengths and threats are also dealt with within the study. The last part of the work evaluates the potential of further possible evolution of the project ? of the private kindergarten.en
dc.title.otherneuvedenocs
dc.subject.translatedbusiness planen
dc.subject.translatedcompany setupen
dc.subject.translatedprivate kindergartenen
dc.subject.translatedlimited liability companyen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vznik podnikatelskeho subjektu na zaklade realizace konkretniho podnikatelskeho zameru - BEKOVA Martina.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_bekova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_bekova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_bekova.PDFPrůběh obhajoby práce159,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4353

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.