Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKučera, Tomáš
dc.contributor.refereeŠimka Karel, JUDr. et PhDr. Ph.D., LL.M.
dc.contributor.refereeHoráček Zdeněk, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-5-26
dc.date.accessioned2021-05-31T13:43:03Z-
dc.date.available2020-12-16
dc.date.available2021-05-31T13:43:03Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2020-12-17
dc.identifier87041
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43543
dc.description.abstractV rigorózní práci na téma Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je analyzována právní úprava možnosti změn závazku ze smlouvy dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem ke skutečnosti, že právní úprava změn závazku ze smlouvy je postupně "doplňována" rozhodnutími Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ale rovněž i judikaturou soudů, je v této práci obsažena i kompilace těchto rozhodnutí / judikatury k jednotlivým odstavcům § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Při analýze změn závazků ze smlouvy jsou odstavce podrobeny kritickému pohledu. Rigorózní práce se zabývá i zahraničním porovnáním změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a současně jsou v rigorózní práci uvedeny i návrhy de lege ferenda, které by mohly v budoucnu být přínosem pro právní úpravu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.cs
dc.format184 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectveřejná zakázkacs
dc.subjectzměna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázkucs
dc.subjectpodstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázkucs
dc.subjecthodnota závazkucs
dc.subjectcenový nárůstcs
dc.titleZměna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázkucs
dc.title.alternativeModification of obligation arising from a public contracten
dc.typerigorózní prácecs
dc.thesis.degree-nameJUDr.cs
dc.thesis.degree-levelRigoróznícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this thesis on the topic modification of obligation arising from a public contract, is analyzed the legal regulation of the possibility of changes of obligation from a contract according to § 222 of the PPA. Due to the fact that the legal regulation of modification of obligation under the contract is gradually "supplemented" by decisions of the the Office for the Protection of Competition, but also the case law of courts, this work also includes a compilation of these decisions / cases law on individual paragraphs § 222 of the PPA. Each sections of changes in contractual obligations are being put through the critical view. The thesis also deals with a foreign comparison of modification of obligation arising from a public contract, and also presents de lege ferenda proposals which could be beneficial for the future regulation of modification of obligation arising from a public contract.en
dc.subject.translatedpublic contracten
dc.subject.translatedmodification of obligation arising from a public contracten
dc.subject.translateda substantial modification of the obligation arising from a public contracten
dc.subject.translatedvalue of the modificationen
dc.subject.translatedincrease in price public contracten
dc.subject.translatedmodification of obligation arising from a public contracten
dc.subject.translateda substantial modification of the obligation arising from a public contracten
dc.subject.translatedvalue of the modificationen
dc.subject.translatedincrease in priceen
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!Rigo_FINAL.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
RP-Kucera-Horacek.pdfPosudek oponenta práce929,93 kBAdobe PDFView/Open
RP-Kucera-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce491,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.