Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRyba Lukáš, Mgr.
dc.contributor.authorKučera, Tomáš
dc.contributor.refereeKott Otto, MUDr. CSc.
dc.date.accepted2021-6-22
dc.date.accessioned2021-05-31T13:43:49Z-
dc.date.available2020-8-24
dc.date.available2021-05-31T13:43:49Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-31
dc.identifier87050
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43567
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na kompenzační cvičení v ledním hokeji. V teoretické části opisuje historii a dnešní moderní styl tohoto oblíbeného sportu. Samostatná kapitola je věnována kompenzačním cvičením včetně odborné literatury ze zahraničí. Pro praktickou část byly vypracovány dva dotazníky, které byly poslány vybraným hráčům. K těmto dotazníkům jsem posléze stanovil cíle a hypotézy. Hypotézy byly zhodnoceny s výsledky z dotazníků a vše bylo porovnáno společně se zahraniční literaturou. Tato práce ukazuje časté využití těchto cvičení v České republice, ale je chybně nahrazena preventivním cvičením a název zůstává stejný. Zahraniční kluby již mají pokročilé myšlení a studují preventivní cvičení, které zabrání vzniku zranění.cs
dc.format48 s. (8 662 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlední hokejcs
dc.subjectkompenzační cvičenícs
dc.subjectprevencecs
dc.titleKompenzační cvičení u hokejistůcs
dc.title.alternativeCompensatory exercise for hockey playersen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on compensatory exercises in ice hockey. The theoretical part describes the history and today's modern style of this popular sport. A separate chapter is devoted to compensatory exercises, including professional literature from abroad. For the practical part, two questionnaires were created, which were sent to selected players. I then set goals and hypotheses for these questionnaires. The hypotheses were evaluated with the results of questionnaires and everything was compared together with foreign literature. This work shows the frequent use of these exercises in the Czech Republic, but is incorrectly replaced by preventive exercises and the name remains the same. Foreign clubs already have advanced thinking and are studying preventive exercises to prevent injuriesen
dc.subject.translatedice hockeyen
dc.subject.translatedcompensatory exercisesen
dc.subject.translatedpreventionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, posledni verze.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Kucera - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce322,51 kBAdobe PDFView/Open
Kucera - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce414,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43567

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.